Posti toteuttaa 5-päiväistä yleispalvelua Turun saaristossa

03.10.2016

Posti toteuttaa Turun saaristossa yleispalvelukirjeiden viisipäiväistä jakelua Korkeimman hallinto-oikeuden tekemän, nykyiseen postilakiin perustuvan päätöksen mukaisesti. KHO:n päätös nostaa merkittävästi Postin jakelukustannuksia. Yhden kirjeen jakelukustannus Turusta saaristoon voi olla käytännössä jopa 200-500 euroa.

Tästä maanantaista lähtien Posti järjestää yleispalvelukirjeiden viisipäiväisen jakelun Turun saaristossa myös niihin saariin, joihin ei ole päivittäistä aikataulutettua yhteysalusliikennettä.

Muutoksen taustalla on KHO:n keväällä tekemä päätös, jonka mukaan Postin on jaettava yleispalvelukirjeet viitenä arkipäivänä viikossa Houtskarin Bockholmin saareen siinäkin tapauksessa, että se ei olisi mahdollista yhteysaluksella.

Postin jakelujohtaja Juhani Vuolan mukaan valtaosalle saarista liikennöidään päivittäin ja viisipäiväinen jakelu on toteutunut jo tähän asti.

Joulukortin jakelukustannuksen hinnaksi tulee satoja euroja

Posti ostaa nyt lisäkuljetukset yhteysaluksilta näihin saariin.

- Kunnioitamme oikeuden päätöstä ja jaamme yleispalvelukirjeitä viitenä päivänä viikossa myös ulkosaaristoon. KHO:n päätös tuo meille merkittävät lisäkustannukset. Olemme laskeneet, että yhtä kirjettä tai postikorttia kohden jakelukustannus voi olla jopa 200-500 euroa, arvioi Vuola.

Vuolan mukaan kustannus yhtä kirjettä kohden ei ole kansantaloudellisesti kestävällä pohjalla. Hän kysyy, kuka olisi valmis lähettämään joulukortin, jos postimerkki maksaisi esimerkiksi 200 euroa.

Saaristojakelusta syntyvän tappion maksavat käytännössä Postin asiakkaat, sillä julkisena yhtiönä Posti toimii täysin ilman valtion tukea.

KHO:n päätös viisipäiväisestä jakelusta koskee vain yleispalvelukirjeitä eli postimerkillä maksettuja kirjeitä ja kortteja. Viisipäiväinen velvoite ei koske muita kirjeitä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä tai paketteja.

- Yleispalvelukirjeitä jaetaan kotitalouksiin keskimäärin noin 40 kappaletta vuodessa ja niistä kolmasosa on joulukortteja.

ELY-keskus syrjii Postia, muut logistiikkayhtiöt saavat kuljettaa ilmaiseksi

Posti joutuu maksamaan yhteysalusten postin lisäkuljetukset, koska Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt, että yhteysalukset eivät voi kuljettaa postia, ellei aluksella ole matkustajia tai rahtilähetyksiä.

Posti pitää ELY-keskuksen linjausta Postia syrjivänä, koska muiden kuljetusyritysten eli Postin kilpailijoiden lähetykset kuljetetaan ilmaiseksi.

- Viranomaisen toiminta on syrjivää ja epäeettistä. Posti joutuu ainoana jakelijana maksamaan yhteysaluksille kuljetuksesta, kun muut rahtiyhtiöt saavat kuljettaa rahtinsa ilmaiseksi. Kirjeiden ja rahdin jakelu ovat Suomessa täysin markkinaehtoisen ja vapaan kilpailun piirissä, muistuttaa Vuola.

Vuola tähdentää, että suuri osa Postin päivittäisestä jakelusta, kuten lehdet ja tavaraa sisältävät lähetykset, on tiekuljetussopimuslain alaista rahtia. Vuolan mukaan nämä lähetykset pitäisi viedä saariin samoin ehdoin kuin muidenkin kuljetusyritysten lähetykset.

- Miksi meidän pitää maksaa rahdin jakelusta, kun muutkaan eivät siitä maksa.

Vuola muistuttaa, että yhteysalusten palvelujen käyttäjien tasapuolinen kohtelu toteutuisi palauttamalla palvelumaksut, joita aikoinaan perittiin kaikilta.

- Valtiontaloudellisesti on perusteltua, että yhteysalusten palvelusta peritään kohtuullinen maksu. Tämä olisi yhtäläinen ja tasapuolinen ratkaisu. Nyt Posti joutuu ainoana toimijana maksamaan markkinaehtoista hintaa yksityisten jakeluoperaattorien saadessa ilmaiset palvelut.

Postilain uudistus on meneillään

Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan uudistamassa nykyistä postilakia, jonka sanamuotoon myös KHO:n päätös perustuu. Yleispalvelukirjeen jakeluvelvoite on KHO:n tulkinnan mukaan sidoksissa yhteysalusliikennöinnin kanssa ottamatta huomioon, ovatko alusyhteydet tosiasiassa yleispalveluvelvollisen postiyrityksen käytössä.

Posti katsoo, että poikkeustalouksien jakelua tulisi uudistaa uudessa laissa. Jakelumäärien laskiessa ja väestön keskittyessä kasvukeskuksiin Postin velvollisuus järjestää postinkulku päivittäin myös vaikeakulkuisilla saaristo- ja erämaa-alueilla on muodostumassa kohtuuttomaksi.

Posti hakee edelleen aktiivisesti uusia ratkaisumalleja saariston tehokkaan ja joustavan jakelun toteuttamiseksi.

posti.com/postilakiuudistuu