Posti jatkaa uudistumisen ja kasvun tiellä

15.06.2016

”Postille on kriittisen tärkeää turvata kilpailukyky ja kannattavuus. Haluamme olla Suomen johtava logistiikka- ja postialan palveluyritys, ja olemme jo hyvässä vauhdissa tavoitteemme saavuttamiseksi”, toimitusjohtaja Heikki Malinen luonnehtii Postin päivitettyä strategiaa. ”Vahvistamme ydinliiketoimintaamme samalla, kun haemme rohkeasti kasvua uusilta alueilta.”

Postin vuonna 2015 julkistama strategia on päivitetty. Päälinjat pysyvät ennallaan, Postin tavoitteena on olla asiakkaan ensisijainen valinta postin ja logistiikan palveluissa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Nyt tärkeintä on keskittyä toteuttamaan strategiassa asetetut tavoitteet.

Uusi postilaki ja valtion omistajaohjauksen suunnittelemat muutokset nopeuttavat Postin uudistumistarvetta. Digitalisoituminen muuttaa Postin liiketoimintamalleja ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälinen verkkokauppa kasvaa ja tuo lisää paketti- ja kirjevirtoja Suomeen. Samalla kilpailu kiristyy posti- ja logistiikkapalveluissa. Jotta Posti pysyy kannattavana ja kilpailukykyisenä yrityksenä, toimintatapoja on edelleen uudistettava.

Hallitus linjasi toukokuussa valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Postin osalta maan hallitus esittää eduskunnalle, että Postin omistusrajaa muutetaan sadasta prosentista 50,1 prosenttiin, ja yhtenä vaihtoehtona on listautuminen. Päätöksiä Postin omistuksen mahdollisesta myynnistä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

- Postin näkökulmasta muutos tukisi Postin uudistumista postialan murroksessa ja vahvistaisi yhtiön kasvumahdollisuuksia. Omistajuuden laajentaminen seuraisi 2000-luvulla alkanutta yleiseurooppalaista yksityistämistrendiä. Suomalainen ja koko eurooppalainen postimarkkina on kokonaan vapautunut, ja Posti toimii täysin kilpailluilla markkinoilla, toteaa Malinen.

Postin strategiset painopisteet vuosille 2016 - 2018

Postin hallitus on täsmentänyt yhtiön strategisia tavoitteita vuosille 2016 - 2018. Ne tähtäävät Postin uudistumiseen ja kannattavaan kasvuun uusissa palveluissa.

Posti uudistuu turvatakseen kannattavuutensa

Postille merkittävä kasvualue Suomessa on kotipalvelut, joiden avulla Posti tulee yhä lähemmäs asiakkaiden arkea.

- Me käymme jokaisen suomalaisen kotiovella viisi kertaa viikossa, ja meillä on koko Suomen kattava verkosto, jota me voimme hyödyntää uusien palvelujen tarjoamisessa. Positiivinen asiakaskokemus ja sujuvampi arki ovat meille postilaisille sydämen asia, sanoo Postin strategiajohtaja Sanna Ahonen.

Jakeluaikojen muutoksen ansiosta postia jaetaan joustavasti jokaisena arkipäivänä aamun sanomalehdistä illan verkkokauppaostoksiin. Kotipalveluiden lisäksi Postipalveluissa haetaan kasvua ainutlaatuiseen dataan perustuvista markkinointipalveluista.

Paketti- ja logistiikkapalveluissa tavoitteena on tarjota verkkokaupan ja logistiikan kustannustehokkaat ratkaisut Suomessa ja Baltiassa sekä tehokkaat toimitusketjun ulkoistusratkaisut. Kokonaislogistiikkapalveluihin keskittyvissä toimitusketjuratkaisuissa Posti on jo alan johtava toimija.

Posti haluaa olla mukana mahdollistamassa suomalaisen verkkokaupan kansainvälistymisen. Postilla on DHL:n ja Bringin kanssa verkkokaupan yhteistyösopimus, joka kattaa 16 maata ja 43 000 palvelupistettä. Kuljetuspalveluissa Posti kasvaa vahvasti esimerkiksi elintarvikelogistiikan palveluissa. Baltiassa jatketaan vahvaa varastopalvelua sekä kasvavaa verkkokaupan pakettiliiketoimintaa.

Verkkokauppa kasvaa myös Venäjällä ja Itella Venäjä haluaa olla kasvussa mukana. Itella Venäjän tavoitteena on olla markkinajohtaja sopimuslogistiikassa sekä kasvattaa markkinaosuutta kuljetuspalveluissa. Tavoitteena on lisäksi laajentua uusiin palveluihin, kuten esimerkiksi elintarvikekuljetuksiin sekä lisäksi kehittää verkkokaupan ratkaisuja ja tarjota kattava terminaaliverkosto.

OpusCapita hakee kansainvälistä kasvua sekä Euroopasta että Yhdysvalloista.

- OpusCapitan tavoitteena on olla globaali johtaja ostaja-toimittaja-ekosysteemien ratkaisuissa pohjautuen vahvaan pohjoismaiseen asemaan dokumenttien ja taloushallinnon automaatiossa, kertoo Ahonen.

Osaava henkilöstö uudistumisen edellytys

Muuttuvat asiakastarpeet vaativat myös henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Tämä tarkoittaa kaikille postilaisille uusien asioiden ja toimintamallien oppimista.

- Osaava henkilöstö on uudistumisen edellytys. Jotta me voimme vastata muuttuviin asiakastarpeisiin, panostamme strategiamme mukaisesti henkilöstömme kehittämiseen, Malinen toteaa.