Posti ei jaa ilmaisjakelulehtiä mainoskieltotalouksiin

12.05.2016

Posti ei muuta periaatteitaan ilmaisjakelulehtien ja mainosten jakelusta mainoskieltotalouksien osalta, vaikka Asiakkuusmarkkinointiliitto on luopunut asiaa koskevasta itsesääntelystä.

- Posti haluaa noudattaa postinsaajien toivetta mainoskiellosta, sanoo Postin markkinointipalvelujen johtaja Hanna-Leena Lindblom.

Jakeluyhtiöt voivat itse päättää osoitteettomasta jakelusta. Posti on päättänyt, että se ei toistaiseksi jaa mainoskieltotalouksiin ilmaisjakelulehtiä tai mitään muitakaan osoitteettomia lähetyksiä, pois lukien julkiset tiedotteet.

- Posti kuitenkin tutkii, miten asiakkaiden valikoituneet toiveet voitaisiin käytännössä huomioida tasapuolisesti ja ilman suuria lisäkustannuksia. Haasteena on myös journalististen lehtien ja mainosten rajanveto. Toistaiseksi käytössä ei ole myöskään tapaa, jolla postinsaajat voisivat ilmoittaa toiveensa jaettavista tai jakelusta pois jätettävistä osoitteettomista tuotteista, sanoo Hanna-Leena Lindblom.

Ilmaisjakelulehtien ja suoramainonnan jakelussa mahdollisimman reaaliaikainen tieto ilmaisjakelua haluavien kotitalouksien määrästä on erittäin tärkeä. Tiedon perusteella lähettäjä suunnittelee tuotteiden painomäärän ja muut tuotantoon tarvittavat resurssit. Postissa suunnitellaan kullakin alueella jakeluun tarvittavat henkilöresurssit tuotteiden määrän mukaan. Ajantasaisella tiedolla on suuri merkitys myös ympäristönäkökulmasta.