OpusCapitan yt-neuvottelut Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintayksikön Suomen toiminnoissa päättyneet

07.09.2016

OpusCapita on saanut päätökseen Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintayksikön yhteistoimintaneuvottelut Suomen toiminnoissa. Tavoitteena on kehittää nykyisiä toimintoja vastaamaan markkinoiden kysyntää ja asiakastarpeita Suomessa. Neuvottelut aloitettiin 9.8.2016.

Suunnitellulla toimintamallin uudistuksella tavoitellaan kustannustehokkuuden ja palveluiden laadun parantamista selkiyttämällä prosesseja, karsimalla päällekkäisyyksiä ja vähentämällä henkilöstöä. Yhtiö arvioi saavuttavan noin 1,8 miljoonan euron säästöt vuositasolla toisesta vuosineljänneksestä 2017 alkaen.  

Yhteistoimintaneuvotteluiden alussa kohderyhmään kuului 126 työntekijää. Määrä laski rajausten jälkeen 105 henkilöön. Neuvotteluiden alussa vähennystarve oli enimmillään 43 vakituista työsuhdetta. Neuvotteluiden tuloksena vähennystarve taloudellisin ja tuotannollisin perustein on yhteensä 34 vakituista työsuhdetta Suomessa. Kohderyhmään sisältyi lisäksi 12 määräaikaista työntekijää, joiden sopimukset jatkuvat joulukuun 2016 loppuun saakka.

Neuvottelut koskivat Espoon/Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen ja Turun toimipisteitä. Uuden organisaatiorakenteen ja toimintamallin tehostamisen myötä palvelutuotannon toiminnot keskitetään Jyväskylään. Toimipisteet Kuopiossa ja Turussa lakkautetaan.

Lisätietoja:

Pellervo Hämäläinen, viestintäpäällikkö, OpusCapita
pellervo.hamalainen(@)opuscapita.com, puh. 040 674 5257