OpusCapitan uuden operatiivisen toimintamallin tavoitteena kasvu ja kannattavuus

08.02.2016

OpusCapita on julkistanut uuden suunnitellun toimintamallin ja organisaation toteuttaakseen uudistettua strategiaa ja parantaakseen kannattavuutta. Uudelleenorganisointi selkeyttää liiketoiminnan fokusta ja yhtiön rakennetta. Uuden operatiivisen toimintamallin ja uudistetun johtoryhmän on suunniteltu astuvan voimaan 1.4.2016. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: 

Suunnitellut henkilöstövähennykset

Uuden selkeämmän toimintamallin avulla OpusCapita karsii päällekkäisyyksiä ja yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut vähentääkseen noin 80 tehtävää, joista enimmillään 50 Suomessa ja yhteensä noin 30 muissa maissa. 

www.opuscapita.fi