Nimityksiä Posti Group Oyj:n johdossa - Jani Jolkkosesta Postin ensimmäinen ICT- ja digitalisaatiojohtaja

02.06.2016


Jani Jolkkonen

Postin Group Oyj:n ICT- ja digitalisaatiojohtajaksi (SVP, ICT and Digitalization) on 1.8.2016 alkaen nimitetty DI, EMBA Jani Jolkkonen, 43. Tehtävä on laatuaan ensimmäinen Postin historiassa. Jolkkonen siirtyy tehtävään konsernin Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtajan paikalta.

Jolkkosen vastuulla ovat Postin ICT-toiminnot sekä digitalisoinnin vauhdittaminen.

Posti Groupin toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan nimityksellä Posti haluaa vahvistaa digitalisaatiota konsernin liiketoiminnan kehittämisessä. Se on avainasemassa myös uuden kasvun luomisessa, kun paperisen viestinnän määrä vähenee kaiken aikaa. Digimuutoksen nopeutta kuvaa, että Postin mobiillisovelluksella on jo yli 400 000 latausta.

- Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi asiakkaisiimme, muuttaa Postin nykyisiä liiketoimintamalleja ja luo uusia palvelumahdollisuuksia. Onnistuminen ICT:n kehittämisessä ja johtamisessa edellyttää kokonaisvaltaista, syvällistä Postin liiketoimintojen ymmärtämistä. Jani on tähän tehtävään erinomainen valinta, koska hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus Postin liiketoiminnasta, korostaa Malinen.

- Olen työskennellyt Postissa lähes 14 vuotta ja koko sen ajan liiketoimintaryhmissä. Uudessa roolissani pääsen hyödyntämään tätä liiketoimintaosaamistani, kun ICT:n ja liiketoiminnan yhteistyötä tiivistetään. Digitalisaatio on joillekin liiketoiminnoillemme haaste, mutta Postille kokonaisuutena myös suuri mahdollisuus. Postipalveluiden tuloskunto on vahva ja strategian toteutus etenee suunnitelmien mukaan. Tämä on hyvä aika astua uusiin haasteisiin, toteaa Jolkkonen.

Jolkkonen jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Heikki Maliselle.


Esa Viitamäki

Posti Groupin tietohallintojohtaja LuK Esa Viitamäki, 58, on nimitetty 1.8. 2016 alkaen Posti Groupin teknologiajohtajaksi (CTO). Teknologiajohtajana Viitamäen vastuulla on Postin teknologia-arkkitehtuuri ja sen kehittäminen. Viitamäki raportoi ICT- ja digitalisaatiojohtaja Jani Jolkkoselle.

Turkka Kuusisto Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtoon

DI Turkka Kuusisto, 37, on nimitetty 1.8.2016 alkaen Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Posti Groupin johtoryhmän jäseneksi.

Kuusisto toimii nykyisin laskutus- ja perintäyhtiö Lindorffin Euroopan palveluliiketoiminnan johtajana, jota tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2015. Sitä ennen hän toimi Lindorffin Suomen toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Lindorffin palveluksessa Kuusisto on työskennellyt vuodesta 2008.

- Postin tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä. Osaava henkilöstö ja laaja asiakaskunta ovat avainasemassa perinteisen postiliiketoiminnan kehittämisessä ja uuden kasvun luomisessa. Haluan tuoda johtamiseen mukaan entistä enemmän asiakasnäkökulman. Herkkä korva muuttuvien asiakastarpeiden kuuntelussa on onnistuneen asiakaskokemuksen, palveluliiketoiminnan luonnin ja kasvun avain, muistuttaa Kuusisto.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen toivottaa Kuusiston tervetulleeksi uudistuvaan Postiin.

- Turkka Kuusisto tuo Postiin vahvaa markkinoinnin, palvelun ja digitaalisen liiketoiminnan osaamista ja kokemusta. Hän on ollut toteuttamassa menestyksellisesti kansainvälisen yrityksen palvelujen digitalisointia, mikä on myös Postilla edessä tulevina vuosina, sanoo Malinen.


Turkka Kuusisto

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön