COMPANY

Pakettien lähettämisen uusin kuje, Postin Helposti-koodi, on tutkitusti hyödyllinen. Posti kysyi käyttäjiltä mielipiteitä uudesta lähetystavasta. Postin verkkopalvelun Helposti-koodilla paketin lähettäneistä 92 % koki sen käyttämisen tuovan hyötyä verrattuna perinteiseen lähettämistapaan. Myös kirjattujen kirjeiden lähettäjät pitivät verkkopalvelusta, 86 % koki sen tuovan hyötyä lähettämiseen.

Mikä Helposti-koodi?

Postin lähettämisen verkkopalvelussa on voinut vuoden ajan valmistella paketin tai kirjatun kirjeen postitusta varten eli maksaa postimaksun lähetyksen mittojen mukaan ja tulostaa sen päälle osoitekortin. Lähettämisen verkkopalveluun tuodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia.

Toukokuussa lanseeratun Helposti-koodin ansioista lähettäminen on entistä sujuvampaa. Palvelu antaa verkkomaksun jälkeen Helposti-koodin, joka korvaa osoitekortin. Verkkopalvelun käyttö säästää asiakkaan aikaa, sillä monta vaihetta lähettämisestä jää pois. Helposti-koodi -tarra kiinnitetään lähetykseen ja lähetyksen päälle kirjoitetaan lähettäjän nimi ja puhelinnumero. Sitten lähetys jätetään ohi mennessä mihin tahansa Postin palvelupisteeseen.

Palvelua käyttäneistä valtaosa suosittelisi palvelua myös muille.

- Verkosta ja mobiilista saa aidosti etua lähettämiseen. Enimmäkseen Helposti-koodi on tilattu tietokoneelta, mutta myös tabletti ja älypuhelin toimivat sen käyttämisessä hyvin. Paketteja usein lähettävät ovat nyt suurin käyttäjäryhmä, esimerkiksi nettikirppisten käyttäjät, mutta myös harvemmin paketteja lähettävät kokivat palvelun helpoksi ja nopeaksi tavaksi maksaa ja postittaa lähetys, Postin palveluverkoston johtaja Anna Lehtonen kertoo.

Palveluun voi tutustua osoitteessa www.posti.fi/lahettaminen

Tarroja Helposti-koodia varten saa Postin palvelupisteistä. Tarroja lähetettiin kotitalouksiin toukokuussa myös Postisen välissä.

Tutkimukseen osallistui 799 palvelun 15-65-vuotiasta käyttäjää.

Asiakkaiden kertomaa Helposti-koodista

"Tulee lähetettyä paljon enemmän paketteja, kun sen voi tehdä kotona helposti. Paketin kun voi laittaa sitten kenen tahansa postiin vietäväksi, eikä kuljettajalle tule siitä lisävaivaa."

"Nopeampi, saa lähettää omassa rauhassa kotona ilman jonotteluja, postissa lappusten täyttämistä jne."

"Ei tarvinnut punnita, eikä etsiä postimaksun suuruutta."

"Kuitti on helposti kirjanpitoon sopiva."

"Helppo juttu ostaa palvelu oman aikataulun mukaan."