Tavoitteena omillaan toimeentuleva, suomalainen Posti

17.02.2015

Perinteisen postin määrä uhkaa puolittua alle viidessä vuodessa sähköisen viestinnän lisääntyessä voimakkaasti. Posti toivookin päättäjien ottavan huomioon postialan kehityksen, kun seuraavalla vaalikaudella tehdään digitalisaatiota vauhdittavia päätöksiä.

"Tavoitteemme on, että jatkossakin Posti tuottaa postipalvelut koko maassa. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos Posti toimii kannattavasti ja postilain velvoitteet elävät ajassa asiakastarpeiden muuttuessa, kilpailun avautuessa ja digitalisaation lisääntyessä", korostaa Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Posti on koonnut päättäjille omia lähivuosien tavoitteitaan. Tärkein viesti lainsäätäjille on tilanteen vakavuus. Nykyinen jakelumäärän lasku tarkoittaa Postille rahassa mitattuna noin 60-70 miljoonan euron liikevaihdon menetystä vuosittain.

Kun jaettavaa postia on yhä vähemmän, nykyisen sääntelyn takia jakelukustannukset lähetystä kohden uhkaavat nousta hyvinkin korkeiksi.

"On tärkeää, että sääntelyn ehdot ovat tasapuolisia ja reiluja kaikille toimijoille. Kilpaileville lehtiyhtiöille myönnettiin yhden päivän jakeluvelvoite jakaa kirjepostia, kun meitä koskeva jakeluvelvoite on viisipäiväinen. Tämä asettaa yritykset eriarvoiseen kilpailutilanteeseen".

Postin tavoitteet 2015-2019

  1. Kun Posti on kannattava yritys, se pystyy tuottamaan laadukkaat postipalvelut koko maan kattavasti ilman veronmaksajien rahoja. Kyky investoida, vastata digitalisaation vaatimuksiin ja luoda työpaikkoja edellyttää nykyistä parempaa kannattavuutta.
  2. Postilain velvoitteita on kevennettävä ja niiden on elettävä ajassa, kun asiakastarpeet muuttuvat, viestintä digitalisoituu ja kilpailutilanne kiristyy voimakkaasti.
  3. Haja-asutusalueilla postipalveluja voidaan yhdistää muihin palveluihin, joita siellä asuva ja ikääntyvä väestö väistämättä tarvitsee. Sääntelyä on uudistettava, jotta eri palveluiden yhteiselle tehokkaalle tekemiselle ei tule esteitä.
  4. Pakettimarkkinoiden kehittäminen ilman lisäsääntelyä on kuluttajan etu. Mahdollisessa EU-tason sääntelyssä Suomen kaltaiset harvaan asutut maat olisivat häviäjiä.
  5. Logistiikan kilpailukyvyn parantaminen luo edellytykset talouskasvulle. Toimiva, suomalaisomisteinen logistiikkaverkko on myös huoltovarmuuskysymys Suomelle.