Taloustutkimus: Suomalaisista 58 % ei hyväksy PAU:n tukilakkoja

27.11.2015

Suomalaisista 58 % pitää Postin työehtosopimusneuvotteluihin liittyviä tukilakkoja kohtuuttomina, käy ilmi Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta. Suomalaisista 78 % on myös sitä mieltä, että sovinto kiistassa pitäisi hakea neuvotellen eikä painostaa enää uusilla tukilakoilla.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan 58 % vastaajista oli täysin (36 %) tai jokseenkin samaa mieltä (22 %) siitä, että muiden liittojen tukilakot Postin työriidassa ovat kohtuuttomia. Vastaajista 12 % ei pitänyt tukitoimia kohtuuttomina.

Suomalaisista 78 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sovinto työriidassa pitäisi hakea neuvotellen eikä painostaa uusilla tukilakoilla. Vastaajista 2 % olisi valmis hyväksymään uudet tukilakot.

- PAU:n lakkoa tukevien liittojen työtaistelut hankaloittavat suomalaisten arkea. Kohtuuttomat tukilakot eivät saa ihmisiltä ymmärrystä, koska ne haittaavat suuresti jo muutenkin huonossa kilpailutilanteessa painivan Suomen talouskehitystä. Nyt olisi todella aika keskittyä hakemaan yhteistä ratkaisua ilman uusia painostustoimia, sanoo Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto. 

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n omat työnseisaukset ymmärrettiin paremmin. Vastaajista 45 % piti niitä kohtuuttomina ja 39 % ei pitänyt PAU:n lakkoja kohtuuttomina.

Yli puolet suomalaisista, 59 %, hyväksyy myös sen, että Postin on menestyäkseen muutettava työsuhteen ehtoja. Vastaajista 21 % oli tästä täysin ja 38 % jokseenkin samaa mieltä. Työehtojen muuttamista vastaan oli 6 % ja jossain määrin asiaa vastusti 12 %.

- Tutkimus osoittaa sen, että suomalaisten enemmistö ymmärtää Postin työehtojen uudistamistarpeen. Digitaalinen murros näkyy kaikkien arjessa ja työssä, sanoo Aarto.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Paltan toimeksiannosta 25.-27.11.2015. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn lakkoihin ja tukilakkoihin. Tutkimukseen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 1009 vastaajaa.

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.