Postin tutkimus: Mitä syvempi ulkoistusaste varastologistiikassa, sitä suurempi hyöty ostavalle yritykselle

11.06.2015

Kynnys ulkoistaa varastotoiminnot ulkopuoliselle palveluntarjoajalle on Postin selvityksen mukaan vielä korkea. Ulkoistamisen aste Suomessa on vain noin 30 prosenttia. Tuore selvitys kuitenkin osoittaa, että varastologistiikka nähdään hyvänä keinona tehostaa koko tilaus- toimitusketjua ja ulkoistaneet yritykset ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja ulkoistuksissa on onnistuttu.

Ensimmäinen kokonaisvaltaisesti Suomen varastopalveluiden markkinoita - kokoa, rakennetta, toimijoita ja asiakastarpeita - analysoinut tutkimus paljastaa, että varastopalveluita ostaneiden mielestä toteutus on täyttänyt yhteistyölle asetetut odotukset hyvin. Mitä syvempi ulkoistusaste on, sen suuremman hyödyn ostava yritys on kokenut saaneensa.

Verkkokaupan kasvu lisää selvästi ulkoistustarvetta

Toimitusketjuratkaisujen ulkoistuksen kilpailutekijänä korostetaan nopeita toimituksia, myös automaattivarastojen ja robottien käytön lisääntyminen on pinnalla. Verkkokaupan kasvun arvioidaan lisäävän selvästi ulkoistustarvetta ja Venäjän varastopalvelut halutaan suomalaiselta kumppanilta.

Yhteistyökumppanin valinnassa pidettiin tärkeimpänä tekijänä palveluntarjoajan osaamista, toiminnan joustavuutta ja luotettavuutta. Myös kyky ymmärtää palveluja ostavan yrityksen liiketoimintaa korostui.

Ulkoistavat yritykset haluavat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa

Ulkoistuksen alkuvaiheessa tärkein syy ostaa varastopalveluja markkinoilta on sesonki- ja volyymivaihtelujen hallinta, käytännössä siis lisätä oman yrityksen taloudellisuutta ja tehokkuutta. Jo pidemmälle ulkoistaneilla yrityksillä on selvä linjaus, että varastointi ei ole niiden ydinliiketoimintaa, jolloin tavoitteissa korostuvat kustannussäästöt ja tilaus-toimitusketjun tehostaminen.
 
̶  Kun prosessiin lähdetään, ajatuksena on, että yhteistyö on pitkäjänteistä. Eikä pitkäjänteissyyttä voi olla ilman luottamusta. Palveluntarjoajan toimintakyky virhetilanteissa on yksi keskeinen luottamuksen mittari, toteaa Postin toimitusketjuratkaisut-yksikön johtaja Harri Kämppä.

Ulkoistuksen hyötyjä ei ole selvitetty, kasvupotentiaali keskisuurissa yrityksissä

Yrityksen varastopalvelujen ulkoistamisessa kokonaishyöty saavutetaan koko tilaus-toimitusketjun tehokkuudessa. Tästä seuraa se, että kynnys varastopalvelujen markkinoilta ostamiselle on korkea, ulkoistus tapahtuu vaiheittain ja ulkoistamisen kokonaishyödyt on pystyttävä näyttämään toteen konkreettisesti ja luotettavasti jo ennen kuin ulkoistusprosessiin lähdetään. Tutkimuksen mukaan oli hyvin yleistä, että yritykset eivät ole arvioineet varastopalvelujen ulkoistuksen hyötyjä.

Varastologistiikan kokonaiskustannukset Suomessa ovat noin 5.9 mrd. euroa vuodessa ja varastojen kokonaispinta-ala noin 40 milj. m2. Tutkimuksen mukaan helpoiten ulkoistettava varastopalvelujen potentiaali on 10–100 milj. euron vuosiliikevaihdon yrityksillä. Varastopalvelujen liikevaihtopotentiaali näillä yrityksillä on noin 1.5 mrd. euroa vuodessa, mikä edellyttää noin 10 milj. m2 varastotiloja.

̶  Varastologistiikka nähdään palveluna, jolla vahvistetaan koko toimitusketjun toimivuutta ja tehokkuutta. Meille toimitusketjuratkaisuiden tarjoajana varastopalvelujen ulkoistusprosessi tarkoittaa sesonkivaihtelujen tasaamisesta lähtien pitkälle vietyä, korkean lisäarvon tuottavaa toimitusketjun ulkoistuskumppanuutta. Palvelujen kysyntä seuraa tarkasti kansantalouden kehitystä ja sen suhdannevaihteluja, jatkaa Kämppä.

Tutkimuksen toteutus

Postin selvitys toteutettiin haastattelemalla yhteensä 300 yritystä, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 2 milj. euroa. Kvalitatiiviset haastattelut ja sen raportoinnin toteutti Global Intelligence Alliance, kvantitatiivisesta tiedonkeruusta vastasi AddValue ja tutkimuksen suunnittelusta ja tulosten analysoinnista Postin Business Insight.

Lähteet:

Varastologistiikan markkinat Suomessa. Posti tutkimussarja 6/2015
Suomen tavaraverkkokaupan tulevaisuus ja haasteet. Postin tutkimussarja 5/2015
Varastopalvelujen rooli tilaus-toimitusketjussa. Global Intelligence Alliance 2014
Tilastokeskus. (2014). Suomen tilastollinen vuosikirja 2014

Lisätietoa medialle: www.posti.com/media

 

Kuljetus-Logistiikka 2015 -messut 11.-13.6.

Posti on mukana Kuljetus-Logistiikka 2015 -messuilla Messukeskuksen Helsinki Caféssa. Tervetuloa!

#posti #logexpo