Postin tukiohjelman kautta 24 uutta yrittäjää

16.06.2015

Tukiohjelma on edistänyt entisten postilaisten työllistymistä. Kyselytutkimuksen mukaan ohjelmaan osallistuneista 203 henkilöstä 24 on työllistänyt itsensä yrittäjyyden kautta.

Posti käynnisti vuoden 2014 alussa henkilöstölle suunnatun Uusi polku -nimisen tukiohjelman, jonka palvelut on suunnattu vapaaehtoisesti uuttaa uraa miettiville ja tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotuille henkilölle. Tukiohjelman kautta tarjotaan rahallisen kertakorvauksen lisäksi henkilökohtaista neuvontaa ja valmennusta niille, jotka ovat kiinnostuneet uudesta urasta, uudelleenkouluttautumisesta tai yrittäjäksi ryhtymisestä. Tavoitteena on auttaa ihmisiä uuden uran löytämisessä Postin ulkopuolella.

Tukiohjelma on ollut menestys: kesäkuuhun mennessä ohjelmaan on hakenut vapaaehtoisesti yhteensä 1 068 postilaista. 1 000 hakijan rajapyykki meni rikki tämän vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan ohjelman palveluja on hyödyntänyt 860 henkilöä.

Tukiohjelma edistänyt entisten postilaisten työllistymistä

Posti selvitti Uusi polku -ohjelman kautta lähteneiltä entisiltä työntekijöiltään, mitä heille nykyään kuuluu ja minkälaisia urapolkuja he ovat löytäneet. Kysely koski kevään 2014 aikana lähteneitä. Kyselyhetkellä vastaajat olivat olleet Postista poissa yli puoli vuotta. Kyselyyn vastasi 203 henkilöä vastausprosentin ollessa 59.

Suuri osa vastaajista (86 %) oli onnistunut toteuttamaan suunnitelmansa, joka heillä lähtiessään oli. Heillä oli joko uusi työpaikka, opiskelupaikka tai he olivat siirtyneet yritystoimintaan tai eläkkeelle. Vastaajista 14 % kertoi kyselyhetkellä olevansa vailla työtä. 24 henkilöä 203:sta oli yrittäjyyden kautta työllistänyt itsensä.

Postitoimialan murros jatkuu edelleen tuoden Postille paineita merkittäviin henkilöstövähennyksiin tulevina vuosina. Postin Uusi polku -tukiohjelma on hyvä esimerkki, miten työntekijöitä voidaan tukea muutostilanteessa. Kyselyn perusteella ohjelma näyttää toimivan hyvin siinä, mihin se alun perin perustettiinkin eli tukemaan ihmisiä uuden uran löytämisessä Postin ulkopuolella.

Lisätietoa medialle: www.posti.com/media