Postin rahtiterminaaliverkoston uudistamiseen liittyvät YT-neuvottelut ovat päättyneet

03.08.2015

Posti uudistaa rahtiterminaaliverkostoaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja varmistaakseen kilpailukykyään. Postin terminaalit sijaitsevat liikenteellisesti tärkeissä solmukohdissa jatkossakin. Nyt tehtävä muutos mahdollistaa erilaiset jakelun ja rahdin yhdistelmäpalvelut. Muutos tarkoittaa vakituisen henkilöstön osalta yhteensä kymmenen henkilön irtisanomistarvetta.

Terminaaliverkoston tiheyden suhteuttaminen nykyisiin rahtimääriin on tärkeää erittäin kilpaillulla alalla myös kannattavuuden kannalta. Kaikkia alan toimijoita koskeva rahtiliikenteen kokonaisvolyymi on laskenut Suomessa jo neljättä vuotta.

Paikkakuntakohtaiset muutokset

Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olivat Forssan, Karjaan, Keminmaan, Kotkan, Savonlinnan ja Ylivieskan rahtiterminaalit ja näiden terminaalialueiden jakelutoimipaikat Karjaata ja Savonlinnaa lukuun ottamatta. Irtisanomistarve on vähentynyt vapaaehtoisten järjestelyjen, kuten Postin Uusi polku -ohjelman ja eläkeratkaisujen myötä, ollen nyt yhteensä 10 vakituista henkilöä.

Forssa: Rahtiterminaalitoiminta päättyy Forssassa ja rahdin palvelut hoidetaan jatkossa Tampereen, Hämeenlinnan ja Liedon toimipisteiden kautta. Muut toiminnot siirretään alueella uuteen toimitilaan, jota etsitään parhaillaan. Irtisanomistarve on 6 vakituista henkilöä.

Karjaa: Terminaalitoiminta jatkuu toistaiseksi entisellään. Terminaalin toimintojen tarkastelu tehdään myöhemmin osana laajempaa alueen suunnittelua. Ei irtisanomistarvetta.

Keminmaa, Kemi ja Tornio: Terminaalitoiminta jatkuu Keminmaalla. Jakelutoimintoja keskitetään Keminmaan terminaaliin. Muutoksen arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan joulukuun alussa. Ei vakituisen henkilöstön irtisanomistarvetta.

Kotka: Terminaalitoiminta jatkuu toistaiseksi entisellään. Alueen toimintojen tarkastelu tehdään myöhemmin omana kokonaisuutenaan. Ei irtisanomistarvetta.

Savonlinna: Rahtiterminaalitoiminta päättyy Savonlinnassa ja rahdin palvelut hoidetaan jatkossa Mikkelin, Kuopion, Lappeenrannan ja Joensuun toimipisteiden kautta. Irtisanomistarve on 1 vakituinen henkilö.

Ylivieska: Terminaalitoiminta jatkuu Ylivieskassa. Alueen jakelutoimintoja keskitetään Ylivieskan terminaaliin. Irtisanomistarve on 3 vakituista henkilöä.

Postin tukitoimet henkilöstölle muutoksessa

Posti noudattaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja tukee henkilöstöään mittavilla tukitoimilla myös muutoksessa.

Jokaisella neuvottelujen piiriin kuuluvalla työntekijällä on mahdollisuus hakeutua Postin Uusi polku -ohjelmaan, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Posti tarjoaa työntekijöille myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen muutosturvan. Siinä tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten yhteydessä työntekijälle tarjotaan muutosturvapaketti, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.

Lisätiedot medialle: www.posti.com/media

03.06.2015 Posti suunnittelee rahtiterminaaliverkostonsa uudistamista