Postiin vähintään 3 000 uutta työpaikkaa

20.11.2015

Posti arvioi, että se voi luoda vähintään 3 000 uutta työpaikkaa logistiikan tehtäviin vuoteen 2020 mennessä, mikäli Postilla on kilpailukykyinen työehtosopimus.

Postiala on hyvin vakavan murroksen keskellä kirjeiden, laskujen ja lehtien siirtyessä verkkoon digitalisaation seurauksena. Posti uskoo kuitenkin, että lähivuosina on silti mahdollisuus saada alalle tuhansia uusia työpaikkoja korvaaviin työtehtäviin.

- Uskon, että Posti voi luoda vähintään 3 000 uutta työpaikkaa paketti- ja logistiikkaliiketoiminnassa seuraavien viiden vuoden aikana. Työllistämisen kannalta olennaista on, että Postilla on kilpailukykyinen työehtosopimus. Muuten työ karkaa muille, korostaa Paketti- ja logistiikkapalveluiden johtaja Jukka Rosenberg.

Esimerkkejä uusista liiketoiminnoista ovat muun muassa elintarvikelogistiikka, varastoinnin ulkoistukset ja kumppanuudet, julkisen sektorin logistiset palvelut, uudet kuluttajapalvelut sekä erilaiset lisäarvopalvelut.

Työpaikat sijoittuisivat Rosenbergin mukaan muun muassa Postin varastoihin ja kuljetuksiin.

- Työt voivat olla myös niin sanottua sisälogistiikkaa, jolloin työ tehdään Postin varaston sijaan asiakkaan tiloissa, kertoo Rosenberg.

Henkilöstö voi kehittää osaamistaan

Digitalisaatio ja uudenlaiset asiakastarpeet vaikuttavat väistämättä myös postilaisten toimenkuviin ja osaamisvaatimuksiin. On tärkeää, että osaamisen kehittämistarpeet tunnistetaan ja henkilöstölle luodaan edellytykset kehittyä ja selviytyä uusista tehtävistä. Tämä edellyttää nykyistä monimuotoisempia ja joustavampia toimenkuvia.

- Joustavuudella me haemme sitä, että tarvittaessa esimerkiksi postinjakaja voisi mennä vaikkapa varastoon töihin silloin, kun jaettavaa postia ei ole riittävästi. Tai vaihtoehtoisesti Postin kuljettaja jatkaa työtä kaupassa hyllyttämällä kuljettamiaan tavaroita. Tällä hetkellä työsopimukset on pahimmillaan sidottu tiettyyn rakennukseen, jolloin henkilöstö ei voi siirtyä joustavasti tehtävien välillä, sanoo Rosenberg.

Uusia tulevaisuuden palveluita ovat uudet kotipalvelut. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että postinjakaja tukee postin tai aterioiden viemisen yhteydessä vanhuksen arjen sujumista kotona auttamalla kodin askareissa.​

- Myös muutosturvaa tulee uudistaa niin, että se tukee meidän kilpailukykyä. Nyt maksettava rahallinen kertakorvaus joudutaan hinnoittelemaan Postin palveluihin mukaan. Tämä johtaa siihen, että me emme ole kilpailukykyisiä, sanoo Rosenberg. Tällä hetkellä Posti maksaa muutosturvaa esimerkiksi 10 vuotta talossa olleelle 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden ylimääräisen korvauksen.

Kaikki muutokset vaativat kuitenkin joustavuuden lisäämistä työehtosopimukseen.

- Ilman joustoja me emme pysty luomaan uusia työpaikkoja, painottaa Rosenberg. Toivonkin kaikilta tukea näille muutoksille. Posti on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin logistiikkayritys, mikä tarjoaa meille erinomaiset mahdollisuudet.

Suomessa Postin palveluksessa oli 30. syyskuuta 16 406 henkilöä ja koko konsernissa 21 187 henkilöä.

Postin tavoitteet työehtosopimusneuvotteluissa:

  1. Nykyisen muutosturvasopimuksen korvaaminen Uusi polku -tukiohjelmalla
  2. Joustavampi työvuorosuunnittelu
  3. Yksinkertaisempi palkkajärjestelmä
  4. Ulkopuolisen työvoiman käytön mahdollisuus ruuhkahuipuissa