Posti suunnittelee rahtiterminaaliverkostonsa uudistamista

03.06.2015

Parantaakseen kilpailukykyään ja vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin Posti suunnittelee rahtiterminaaliverkostonsa uudistamista ja toimintamalliensa kehittämistä. Toimintaa vahvistetaan yhdistämällä tavaravirtoja. Suunniteltujen muutosten avulla Posti pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä ketterämpiä ja laadukkaampia kuljetuspalveluja rahtiliikenteen kokonaisvolyymin laskiessa Suomessa jo neljättä vuotta.

- Posti tarjoaa asiakkaille myös jatkossa maankattavan verkoston, jossa terminaalit sijaitsevat liikenteellisesti tärkeissä solmukohdissa. Nykyinen terminaaliverkosto on rahtimääriin nähden hyvin tiheä, mikä aiheuttaa tehottomuus- ja kannattavuushaasteita erittäin kilpaillulla alalla, johtaja Anu Punola Postista kertoo.

Punolan mukaan pienen terminaalin rahtitoimintojen siirtäminen toiseen lähialueen terminaaliin mahdollistaa erilaiset jakelun ja rahdin yhdistelmäpalvelut asiakkaille. Lisäksi hyödyntämällä tiheää jakeluverkostoa rahti- ja kuljetuspalveluissa Posti voi kehittää lisää uusia palvelumalleja palvelutarjontaansa.

Alustavan suunnitelman mukaan uudelleenjärjestelyjen kohteena ovat Forssan, Karjaan, Keminmaan, Kotkan, Savonlinnan ja Ylivieskan rahtiterminaalit ja näiden terminaalialueiden jakelutoimipaikat Karjaata ja Savonlinnaa lukuun ottamatta. Toimintoja ryhmitellään uudelleen ja terminaalikäsittelyä suunnitellaan siirrettäväksi lähialueiden terminaaleihin ja jakelutoimipaikkoihin.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Suunniteltujen muutosten osalta Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 10.6.2015. Neuvottelujen arvioidaan kestävän elokuun alkuun asti ja terminaaliverkoston muutosten arvioidaan toteutuvan syksyllä 2015.

Arvioitu henkilöstön vähentämistarve koskisi enintään 50 vakituista henkilöä. Lopullinen vähentämistarve ja paikkakuntakohtaiset vaikutukset selviävät yhteistoimintaneuvotteluissa ja niistä tiedotetaan neuvotteluiden päätyttyä.

Jokaisella neuvottelujen piiriin kuuluvalla työntekijällä on mahdollisuus hakeutua Postin Uusi polku -ohjelmaan, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Posti tarjoaa työntekijöille Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen muutosturvan. Siinä tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten yhteydessä työntekijälle tarjotaan muutosturvapaketti, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.