Posti kilpailijoihin nähden eriarvoisessa asemassa – kilpailijan työehtosopimus 10–15 % edullisempi

25.11.2015

Postin kilpailijoilla oleva Teamin työehtosopimus on 10-15 % edullisempi, mikä asettaa Postin ja lehtitalojen jakeluyhtiöt eri asemaan. Postin sanomalehtien varhaisjakelussa maksama yötyölisä on kilpailijoihin nähden kolminkertainen.

PAU:n väite 30 %:n palkanalennuksesta elää sitkeästi julkisuudessa.

- Voin vakuuttaa, että Posti ei ole sitä vaatinut eikä vaadi, painottaa Postin henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen. - Postin tavoitteena on alle 3 %:n tehostaminen työehtosopimusmuutoksilla. Neuvotteluissa katsotaan aina ensin isot linjat, jotka ovat tällä hetkellä vielä auki. Isojen linjojen jälkeen katsotaan, miten muutokset kohdistuvat yksittäisiin ryhmiin ja muokataan niitä siten, että ne eivät johda kohtuuttomuuksiin. Vasta tämän jälkeen on laskelmien tekemisen aika, linjaa Jokinen.

Yötyölisän jättäminen nykytasolle uhkaa työpaikkoja

Postin tavoitteena on tarkistaa esimerkiksi yöllä tapahtuvasta jakelutyöstä maksettavaa yötyölisää kilpailijoiden kanssa samalle tasolle. Posti ehdottaa, että yötyöstä maksettava korvaus alenisi niin, että se olisi jatkossa 0,65 euroa tunnissa, kuten kilpailijoilla. Varhaisjakelutyötä tehdään vain öisin, joten mahdollinen haitta on huomioitu jo peruspalkassa. Muutos koskisi vain varhaisjakelussa työskenteleviä.

- Jos varhaisjakelun palkkoja ei saada samalle tasolle kuin kilpailijoilla, varhaisjakelu loppuu Postissa ja siirtyy kilpailijoille. Yötyölisän jättäminen nykytasolle uhkaa postinjakajien työpaikkoja, korostaa Jokinen.

Nykyisessä työehtosopimuksessa on lukuisia jäykkyyttä lisääviä ja jopa hullunkurisia yksityiskohtia. Esimerkiksi postinjakajalle maksetaan tilapäisen urakoinnin nimikkeellä ylityökorvausta vastaava korotus normaalilla työajalla tehdystä työstä (1,65 x korotettu palkka), kun hän tuuraa toisen - esimerkiksi sairastuneen postinjakajan - reittiä.

- Jos postinjakajalla on tänään 5 tunnin vuoro ja töitä 2 tuntia, työntekijälle maksetaan silti 5 tunnin palkka. Jos taas seuraavana päivänä on 5 tunnin vuoro ja töitä 7 tuntia, työntekijälle maksetaan ylityötä 2 tuntia, kertoo Jokinen.

Työnantajan toive on, että korvausten tasosta keskustellaan ensisijaisesti neuvottelupöydässä.

Henkilöstön määrän joustava mitoitus vähentää jakeluhäiriöitä

- Tällä hetkellä Postin tulee laatia työvuorolistat 4 viikolle ja antaa ne 2 viikkoa ennen niiden julkistamista luottamusmiehelle hyväksyttäväksi. Työajan suunnittelujakson pituus on näin ollen kaikkiaan 6 viikkoa. Tämä vaikeuttaa oikean kokoisen henkilöstön mitoitusta ruuhkapiikeissä tai sairauspoissaoloissa, kertoo Jokinen.

Postin ehdotus on jaksotyö kahden viikon jaksoissa, jossa +/- 1 tunnin työvuoromuutokset olisivat mahdollisia. Tällainen henkilöstön määrän joustava mitoitus vähentää jakeluhäiriöitä.

Varhaisjakelussa vallitsee jo nyt vapaa kilpailu, ja ensi vuonna kilpailu avautuu myös kirjepostissa. Lisäksi uusi postilaki poistaa 1.6.2016 alkaen kaikki jakelupäivävelvoitteet kilpailijoilta ja jättää Postille viiden päivän jakeluvelvoitteen. Käytännössä tämä uhkaa Postin kilpailukykyä.