Posti haluaa edistää työllisyyttä

26.11.2015

Posti hakee meneillä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa työehtoihin välttämättömiä uudistuksia, jotta se pystyy tarjoamaan työpaikkoja myös tulevaisuudessa. Nykyiset ehdot on sovittu aikana, jolloin kilpailutilanne oli aivan toisenlainen. Ensi vuonna postimarkkinat avautuvat täydelle kilpailulle. Työpaikkojen turvaamisen vuoksi ehdot on päivitettävä vastaamaan tämänhetkistä kilpailu- ja markkinatilannetta.

Jakeluvolyymien laskiessa voimakkaasti paine henkilöstön osa-aikaistamiseen kasvaa. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan osa-aikaiselle työntekijälle on tarvittaessa annettava lisätyötä, mutta siitä on maksettava normaalin palkan lisäksi 20 % korotettu palkka.

- Haluamme myös jatkossa tarjota kokoaikatyötä yhdistämällä työvuoroja eri viestinvälitys- ja logistiikkatehtävien välillä, sanoo Postin henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen.

Postin työsopimuksissa on tällä hetkellä tiukat työtehtävärajaukset. Työsopimukset on pahimmillaan sidottu tiettyyn rakennukseen, jolloin henkilöstö ei voi siirtyä joustavasti tehtävien välillä.

- Nykytilanne on kestämätön sekä yksittäisen työntekijän että operatiivisen tehokkuuden näkökulmasta. Kokoaikatyön lisääminen olisi kuitenkin meidän etu, painottaa Jokinen. Haluamme ensisijaisesti tukea henkilöstömme työllisyyttä.

Yritysten maksamat tukipaketit passivoivat työnhakijoita

Nykyinen työehtosopimus suosii ennemmin irtisanomista kuin esimerkiksi osa-aikaistamista. Myös henkilön lomauttaminen on käytännössä mahdotonta, mikä johtuu muutosturvasopimuksesta. Sen mukaan työntekijä pitää ensisijaisesti irtisanoa ja hänelle pitää maksaa muutosturvakorvaus. 

Postin maksama muutosturva on tällä hetkellä kohtuuttoman suuri. Posti on maksanut yli lainsäädännön vaatiman tason rahallisena kertakorvauksena muutosturvaa 44 miljoonaa euroa vuosina 2011-2015. Tämä on viime kädessä pois valtiolle osinkoina tilitettävistä tuloista.

Työntekijäliitto Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n neuvottelutavoitteet lisäisivät Postin henkilöstökustannuksia ensi vuoden aikana arviolta noin 70 miljoonalla eurolla, eli noin 12 %.

Tutkimustulokset osoittavat, että irtisanomistilanteissa yritysten maksamat liian pitkät tukipaketit passivoivat työnhakijoita.

- Posti ehdottaa muutosturvan tilalle Uusi polku -tukiohjelmaa, joka valmentaa uuden työn saamiseen rahallisen kertakorvauksen lisäksi. Ohjelmassa tarjotaan esimerkiksi työnhakuvalmennusta, koulutusta, yrittäjyysvalmennusta tai asiantuntijapalveluja. Näiden yhdistelmä on parempi vaihtoehto työntekijälle kuin pelkkä raha, sanoo Jokinen.