OpusCapita Group Oy:n digitoinnin tuotantoyksikön uudelleenjärjestely Suomessa

21.05.2015

OpusCapita Group Oy:n Customer Service & Operations -liiketoiminnan digitoinnin Suomen tuotantoyksikössä aloitetaan 21.5.2015 yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleenjärjestämiseksi. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on sopeuttaa tuotantoyksikön toiminta paremmin vastaamaan laskeneita tuotantomääriä sekä lisätä yhtiön kilpailukykyä kiristyvässä markkinatilanteessa.  

Yhteistoimintaneuvottelun piiriin kuuluu 60 vakituista työntekijää, jotka työskentelevät Helsingin toimipisteessä. Arvioitu vähennystarve tuotannollisin ja taloudellisin perustein on enintään 21 henkilöä.

 

Lisätiedot:

Petteri Heikinheimo, senior vice president, Customer Service & Operations
puh. 050 364 4597, petteri.heikinheimo@opuscapita.com

Sara Hokkanen, viestintäpäällikkö, OpusCapita Group Oy
puh. 040 342 6261, sara.hokkanen@opuscapita.com