Kotihoidon tukipalvelut yhä tärkeämpiä kunnille

29.01.2015

Kuntien kotihoidon ateriakuljetusten määrä on kasvussa. Postin kotihoidon ateriakuljetusten volyymi on vuodessa noin 1,7 miljoonaa ateriaa, ja Posti kuljettaa aterioita kotiin noin 50 paikkakunnalla. Perinteisen postin volyymin laskiessa ateriakuljetukset tuovat postinjakeluun työtä.

Ateriakuljetukset sitovat paljon kuljetuskalustoa hyvin lyhyeksi ajaksi päivittäin, mikä edellyttää kunnan kuljetuskumppanilta resursseja sekä varautumista päivittäisiin muutoksiin asiakaskunnassa. Kaikki Postin tarjoamat alueelliset ateriakuljetukset ovat asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, joissa kuljetusajat ja paikat sekä toimintatavat on sovittu kuljetustarpeen mukaan.

Kuntien kotihoidossa on tarvetta lisätä hoitohenkilökunnan varsinaiseen hoitotyöhön käyttämää aikaa. Posti kehittää palvelutarjoamaa ateriajakelusta muihinkin kotihoitoa tukeviin palveluihin. Ateriakuljetusten lisäksi Posti voi tukea kotihoitoa muun muassa hoitotarvikkeiden toimittamisessa.  

- Joka kunnassa on sama ongelma, hoitoalan ammattilainen tekee paljon muutakin kuin hoitotyötä. Moni kunta onkin kirjannut päätöksiinsä tavoitteen lisätä varsinaisen hoitotyön osuutta hoitajan työpäivässä. Tämän mahdollistamiseen kunnat tarvitsevat kumppania, tuotepäällikkö Jyri Westerholm Postista sanoo.

Oulun ateriakuljetukset toivat työpaikkoja postinjakeluun

Kunnalliset ateriakuljetukset ovat julkisia, kilpailutettuja hankkeita. Yksi säästöjä hakenut kaupunki on Oulu. Oulu kilpailutti pääosan kaupungin laitos- ja kotiateriakuljetuksista. Posti kuljettaa näistä valtaosan, laitosateriat 18 reitillä ja kotiateriakuljetuksia 15 reitillä. Postin lisäksi Oulu käyttää muita palveluntarjoajia.

- Kilpailutuksen tavoitteena oli nimenomaan säästöjen saaminen. Alkuvaiheen perusteella myös näyttää siltä, että ateriakuljetuskustannuksemme vähenivät. Oulun kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti ulkoa ostettujen ateria- ja puhtauspalveluiden määrää lisätään suunnitelmallisesti vuosina 2014-2016, projektipäällikkö Pauliina Värttö Oulun kaupungilta kertoo.

Postin kuljetukset suunniteltiin Oulun tarjouspyynnön pohjalta: minkä verran, mihin ja millä aikataululla ateriat toimitetaan. Ateriakuljetuskumppanuus toi Oulun postinjakeluun kymmenen uutta vakituista työpaikkaa.

- Kun tavallisen postin määrä vähenee, on hyvä saada muuta kuljetettavaa ja lisää työtä. Postinjakajilla on kiinnostusta ruokakuljetuksiin, jotka tuovat työpäivään vaihtelua. Kotiateriakuljetuksia tehtäessä pitää olla asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta ja pelisilmää aikataulujen kanssa, Postin palveluesimies Mika Haudanlampi Oulusta toteaa.

Värtön mukaan Hiirosen keskuskeittiöllä valmistetaan päivittäin 3 500 ateriaa.
- Yhteistyössä Postin kanssa näkyy ison toimittajan hyöty, omat prosessit ovat kunnossa ja muutokset pystytään hallitsemaan, hän kertoo.

Kotiaterioiden lisäksi Posti kuljettaa kuntien jakelukeittiöiltä aterioita muun muassa sairaaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Postilla on yhteensä noin 80 kunnan kumppani erilaisissa ateriakuljetustarpeissa.