Helsingin käräjäoikeudelta myönteinen päätös Postille arvonlisäveroasiassa

18.09.2015

Helsingin käräjäoikeus teki Postin kannalta toistamiseen myönteisen päätöksen arvonlisäverojen korvaamiseen liittyvässä kiistassa. Posti ei joudu korvaamaan asiakkailleen perittyjä arvonlisäveroja. Käräjäoikeuden mukaan arvonlisäveron sisällyttäminen kanteessa tarkoitettuihin postipalveluihin ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Kantajina oli seitsemän suurta rahoitus- ja vakuutuslaitosta.

Postin sopimusasiakkaat vaativat Helsingin käräjäoikeudessa hieman yli 100 miljoonan euron arvoisten postipalveluista maksettujen arvonlisäverojen korvaamista. Käräjäoikeus teki yhtiön kannalta myönteisen päätöksen jo kesällä 2011. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian käräjäoikeuden käsittelyyn, jossa oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012.

Taustalla on EU-tuomioistuimen vuonna 2009 antama ratkaisu, joka selvensi EU:n arvonlisäverodirektiivin postipalveluja koskevien säännösten tulkintaa. Tästä oli aiemmin eriäviä tulkintoja, ja Suomessa kaikki postipalvelut olivat arvonlisäverollisia. EU-tuomioistuimen päätöksen jälkeen Suomessa tehtiin veromuutos, jossa Postin yleispalvelut muuttuivat arvonlisäverottomiksi 1.6.2011. Suomen postilainsäädännön mukaan sopimusasiakkaiden laskutettavat palvelut eivät ole yleispalvelua. Postin mielestä Suomen postilainsäädännön mukainen yleispalvelun määrittely ei ole EU-oikeuden vastainen. EU:n edellä mainitun ennakkoratkaisun mukaan yksilöllisesti neuvotellut palvelut eivät voi olla arvonlisäverottomia. Postin mielestä asiakkaiden vaatimukset koskivat tällaisia yksilöllisesti neuvoteltuja palveluja, ja käräjäoikeus vahvisti tämän käsityksen.