Tuotekohtainen jakelukokeilu alkaa syyskuussa kuudella paikkakunnalla

18.08.2014

- Posti kulkee syksyn tiistait kevennetysti

Itella Posti aloittaa tuotekohtaisen jakelukokeilun 1.9. -30.11. Vantaan Korsossa, Espoon Kivenlahdessa, Porvoossa, Riihimäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla. Kokeilun aikana postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet sekä sanomalehdet ja paketit kulkevat nykyisellä tavalla viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaeta kokeilupaikkakunnilla tiistaisin.

Kokeilu on postilain ja Itella Postin toimiluvan mukainen. Kokeilun taustalla ovat sähköisen viestinnän lisääntyminen ja voimakkaasti vähenevä postimäärä sekä asiakkaiden muuttuneet tarpeet. Postinsaajille muutos on hyvin pieni, sillä pääosa jakelupalvelusta pysyy ennallaan. Muutokset koskevat vain kokeilupaikkakuntia eikä kokeilulla ole vaikutusta Itella Postin muihin palveluihin.

Näin postit kulkevat kokeilun aikana:

Näin posti kulkee.jpg

Ennallaan: Postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet kulkevat nykyisellä tavalla 5 päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Näitä tuotteita ovat pääasiassa pk-yritysten ja kuluttajien lähettämät kirjeet, joissa postimaksu on hoidettu postimerkillä.

Ennallaan: Paketit ja sanomalehdet kulkevat nykyisellä tavalla 5 - 7 päivänä viikossa. Sanomalehdet kulkevat joko varhaisjakelussa tai joillakin alueilla päiväpostin mukana.

Muutos: Yritysten lähettämät kirjeet, mainokset ja aikakauslehdet jaetaan 4 päivänä viikossa eli maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Tiistaisin näitä tuotteita ei kokeilun aikana jaeta.

Kokeilupaikkakuntien postinsaajat ja postia lähettävät yritykset mukana kehittämässä palvelua

Kokeilun aikana tehdään kyselytutkimus, jossa kysytään postinsaajien ja postia lähettävien yritysten palautetta. Kokeilupaikkakuntien postinsaajat saavat lähipäivien aikana postitse tiedotteen kokeilusta ja kutsun paikkakunnilla järjestettäviin infotilaisuuksiin, joissa kerrotaan asiasta enemmän ja keskustellaan postipalvelujen kehittämisestä.

Jakelukokeilun paikkakunnat on valittu niin, että ne kuvaavat maantieteeltään, olosuhteiltaan ja jakelureiteiltään mahdollisimman hyvin koko Suomea.

Jakelukustannukset halutaan pitää vakaina

- Syksyn kokeilu on tärkeä, sillä Postin nykyinen jakelupalvelu ylläpidetään yritysten lähettämän postin tuotoilla. Kuluttajien osuus kaikesta lähetetystä postista on alle 5 %. Vaikka lähetysmäärät koko ajan vähenevät, jakelukustannusten pitää pysyä vakaina. Siksi haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaista, miten turvaamme hyvän postinjakelun. Yhtenä keinona voisivat olla kokeilussa testattavat tuotekohtaiset jakelupäivät, Itella Postin johtaja Jukka Rosenberg sanoo.

Ajankohtaisia faktoja

Itellan jakeluvelvoitteet ja kilpailutilanne

Esimerkkejä asiakkaiden tarpeista ja trendeistä:

Postimäärien kehitys tammi-kesäkuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan: