Talouden taantuma rokotti Itellan liikevaihtoa

18.07.2014

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014, 18.7.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 

Huhti-kesäkuu 2014

Tammi-kesäkuu 2014 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

 

4-6

4-6

1-6

1-6

1-12

 

2014

2013

2014

2013

2013

Liikevaihto, milj. euroa

461,9

495,1

931,9

991,1

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

2,9

3,7

20,5

16,1

50,5

Liiketulos (oikaistu), % *)

          0,6

0,8

         2,2

1,6

2,6

Liiketulos, milj. euroa

-2,1

-10,1

2,2

0,7

9,9

Liiketulos, %

          -0,4

-2,0

           0,2

0,1

0,5

Tulos ennen veroja, milj.euroa

-4,1

-14,4

-2,1

-6,8

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

-3,8

-10,9

0,2

-6,2

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

   

           2,2 

0,5

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

   

           1,8

2,7

1,3

Omavaraisuusaste, %

   

        47,3

46,5

47,5

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

   

        18,8

25,6

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

   

30,9 

27,1

61,1

Henkilöstö keskimäärin

   

25 311

27 841

27 253

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: 

"Suomen taloudessa ei nähty alkuvuonna toivottua käännettä parempaan. Viennin vaatimaton kehitys, kaupan toimialan heikko tilanne ja kotitalouksien heikentynyt ostovoima pitivät Suomen edelleen sitkeästi taantumassa. Loppuvuosi Suomen taloudessa näyttää yhtä kolealta. 

Talouden taantuma syvensi entisestään vakavaa postialan murrosta. Raskaan liikenteen volyymien lasku on jatkunut Suomessa 25 kuukautta peräkkäin. Näillä oli suora vaikutus Itellan ydinliiketoimintojen liikevaihtoon. Kuljetuspalveluiden kysyntä laski edelleen ja kirjeiden sekä lehtien jakelumäärät jatkoivat voimakasta laskuaan. Kuluttajien entistä varovaisemmat ostohalut hidastivat myös muuten vahvaa verkkokaupan kasvua. 

Lisähaasteita aiheutti Ukrainan kriisi, joka on pitänyt ruplan kurssitason heikkona ja heikentänyt näin Itella Venäjän liikevaihdon kasvua. Kesäkuun aikana talouden epävarmuus vaikutti heikentävästi Itella Venäjän tulokseen. 

Toimintaympäristön ongelmista ja vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Itellan oikaistu liiketulos tammi-kesäkuussa parani 20,5 miljoonaan euroon. Olen tyytyväinen logistiikan tulosparannukseen, vaikka kuljetusten heikko markkinatilanne ja kesäkuun Itellaa koskeva kuljetusalan työtaistelu eivät helpottaneet tilannetta. Logistiikan tehostamisohjelma etenee systemaattisesti ja olemme uuden strategiamme toteutuksessa oikealla tiellä. Tavoitteemme on nostaa logistiikan tulos kannattavaksi. 

Positiivista oli taloushallinnon automaatiopalveluihin erikoistuneen OpusCapitan hyvä tulos, uudet asiakkuudet ja yhtiön pilvipalveluiden vahva kasvu.

Tammi-kesäkuussa kirjepostin jakelumäärä väheni 9 %, sanomalehtien jakelumäärä 8 % ja aikakauslehtien jakelumäärä 10 %. Toisen neljänneksen loppupuolella kirjemäärä laski ennätykselliset 15 %. Näin hurjien volyymilaskujen valossa on selvää, että perinteisen postin jakelumalleille on lähitulevaisuudessa etsittävä vakavasti uusia ratkaisuja kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi, varsinkin kun samaan aikaan yhteiskunta panostaa voimakkaasti digitalisaatioon. Yleispalvelun yksikkökustannukset kasvavat, koska yritysten ja julkisen sektorin lähettämät postilähetykset vähenevät sähköisen viestinnän yleistymisen myötä.

Kustannuspaineen hillitsemiseksi Itella reagoi toimialan murrokseen tehostamalla ja sopeuttamalla toimintaansa. Nykyinen 100 miljoonan euron säästöohjelma etenee suunnitelman mukaan. Konsernin henkilöstökulut laskivat 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelumäärien laskiessa voimakkaasti meidän on jatkettava tehostustoimia. Yksinkertaistamme myös toimintarakennettamme ja sulautamme Itella Postin ja Itella Logisticsin. Tämä selkiyttää yhtiörakennetta ja tehostaa sisäisiä prosesseja. Sulautumisen myötä Itella näkyy asiakkailleen yhtenä yhtiönä."

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.