Sanomalehtien jakelutapa muuttuu Keski-Suomessa

18.08.2014

Sanomalehdet jaetaan edelleen aamuvarhain

Keskisuomalainen Oyj ja Itella Posti Oy ovat sopineet muutoksista sanomalehtien varhaisjakeluun Keski-Suomessa. Muutokset koskevat lehtien jakeluaikoja ja jakelutapaa. Sopimus uudesta jakeluratkaisusta allekirjoitettiin maanantaina 18.8.2014.

Aamun sanomalehdet halutaan jakaa muutostarpeesta huolimatta jatkossakin aamuvarhain. Mahdollisimman varhaisen jakelun toteuttamiseksi osassa varhaisjakelualuetta otetaan syksyn aikana vaiheittain käyttöön yhteislaatikoita, joihin sanomalehdet jaetaan asiakkaiden noudettaviksi.  Myös lehtien jakeluaikoihin voi tulla muutoksia.

Tavoitteena on toteuttaa jakelutapamuutokset marraskuun loppuun mennessä. Sanomalehti Keskisuomalaisen osalta muutokset koskevat noin 7000:ta sanomalehden tilaajaa.  Asiakastiedotteet jaetaan hyvissä ajoin ennen alueellisia muutosajankohtia.

Jakelukustannusten ja tilaajahintojen pitäminen kohtuullisina edellyttää uudenlaisten ja toimialalla yleisesti käytössä olevien jakelupalveluiden käyttöön ottoa myös Keski-Suomen varhaisjakelussa.

Muutokset sanomalehtien varhaisjakelussa koskevat Keskisuomalaisen lisäksi myös muita Itella Postin verkossa kulkevia sanomalehtiä Keski-Suomessa.