Sanomalehtien jakelu Savossa päättyy Itella Postin hoitamana

01.04.2014

Itella Posti Oy:n neuvottelut sanomalehtien varhaisjakelusta Savossa ovat päättyneet. Sanomalehtien jakeluun tulee muutoksia. Sanomalehtien varhaisjakelu loppuu Itella Postin hoitamana syyskuun 2014 lopussa. Siihen asti varhaisjakelu hoidetaan nykyiseen tapaan. Sanomalehtien viikonloppujakelu päättyy kesäkuun lopussa Itella Postin hoitamana. Muutokset eivät koske perusjakelussa eli niin sanotussa päiväpostin jakelussa jaettavia sanomalehtiä.

- Lukijoiden tarpeet ja tottumukset muuttuvat, kun sähköinen viestintä ja sähköisten kanavien tarjonta kasvaa edelleen. Uskon, että tulevaisuudessa tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja myös painettujen sanomalehtien jakelun turvaamiseksi. Nämä haasteet ovat yhteisiä kaikille lehtitaloille ja jakelua hoitaville yrityksille, sano johtaja Risto Savikko Itella Postin Lehtipalveluista.

Viime vuonna kirjeitä ja lehtiä jaettiin maanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta aiempaa vähemmän. Varhaisjakeluun liittyvät kiinteät kulut kuten kuljetus- ja henkilöstömenot eivät jousta, vaikka jakelumäärä pienenee. Se nostaa merkittävästi jokaisen yksittäisen lehden kustannuksia.

Neuvottelutuloksesta johtuen Itella Posti käynnistää Savon varhaisjakelussa yhteistoimintaneuvottelut 11.4.2014. Neuvottelujen kohderyhmään kuuluu 82 henkilöä.

Muutoksista huolimatta Itella ei ole luopumassa perinteisestä postinjakelusta. Itellan uudessa, vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa kirjeet, aikakauslehdet ja sanomalehdet ovat edelleen Itellan ydinliiketoimintaa. Näiden tuotteiden lähetysmäärien laskiessa Itella hakee korvaavaa kasvua voimakkaasti lisääntyvästä verkkokaupasta ja pakettiliikenteestä.

Itella tarjoaa hyvän muutosturvan ja tukea työllistymiseen

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella on käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Tukiohjelma ei liity yhteistoimintaneuvottelutilanteisiin, vaan on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.