Postinjakelun taso on edelleen hyvä muutoksista huolimatta

23.05.2014

Itella Posti toteutti huhtikuussa historiansa suurimman muutoksen postinjakelussa. Koko maan kattava päiväpostin jakelureitistö uusittiin ja postinjakelu hoidetaan aiempaa pienemmällä henkilöstömäärällä. Muutoksista huolimatta postinjakelun taso on pysynyt hyvänä. Kuluneella viikolla yhden päivän mittaiset, paikalliset jakeluviiveet ovat kohdistuneet vain 0,2 - 0,4 %:iin koko maan postinsaajista.

Muutoksen taustalla on perinteisen postin voimakkaasti vähenevä määrä ja asiakkaiden muuttuneet tarpeet sekä tarve pitää postinjakelun hinnat lähettäjille mahdollisimman vakaina.

Osaa reiteistä hienosäädetään edelleen ja henkilöstöä kohdennetaan enemmän ruuhkaisimmille reiteille, jotta jakelun laatu pystytään pitämään laadukkaana ja luotettavana. Toimenpiteen uskotaan poistavan myös ajoittaisia ja paikallisia postinjakelun viiveitä. Muutoksista huolimatta asiakkaille luvattu palvelutaso on pystytty pitämään ja täyttämään velvoitteet myös postilain näkökulmasta, sillä jokaisena arkipäivänä muutoksen alusta asti vähintään 98 % kaikista postinsaajista on saanut lähetykset ajallaan.

- Hyvän tuloksen takana ovat ennen kaikkea ammattitaitoiset postinjakajamme, joilta saamme päivittäin tärkeää tietoa suunnitteluun ja korjaaviin toimenpiteisiin. Olemme palkanneet väliaikaisesti lisätyövoimaa touko-kesäkuun ajalle, jotta työmäärä pysyy kohtuullisena joka päivä. Ennusteen mukaan postimäärät laskevat edelleen, joten pitempiaikaista tarvetta ei vielä osata ennakoida. Myös normaaliaikana käytämme määräaikaisia työntekijöitä sijaisina ja ruuhka-apuna, johtaja Anu Punola sanoo.

Myös viime viikolla suoramarkkinointilähetysten poikkeuksellisen ja ennakoimattoman suuren määrän takia tehdyt poikkeusjärjestelyt on saatu purettua ja kaikki lähetykset on jaettu. Jos jakelussa on häiriöitä, lähettäjäasiakkaiden kanssa sovitaan aina poikkeustilanteisiin liittyvistä korvauksista ja toimenpiteistä.

- Jakeluun tulevien mainosten määrät eivät aina vastaa tarvetta. Tähän vaikuttavat muun muassa optimoidut painoerien koot ja koko ajan hieman muuttuva määrä postinsaajista, jotka ovat kieltäneet ilmaisjakelujen jakamisen (ns. mainoskielto). Jos asiakkaalta tulee sovittua suurempi erä jakeluun ja mainoksia jää yli, niiden toimittamisesta vastuullisesti ja keskitetysti paperinkeräykseen on sovittu asiakkaan kanssa. Tämä on myös työohjeemme normaalitilanteessa, Punola sanoo.

Suomessa postinkulku on luotettavaa ja hyvin hoidettua. Postinjakelulle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä valvoo Viestintävirasto, jolle raportoidaan säännöllisesti, ja jonka kanssa sovitaan tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä. Häiriöistä tiedotetaan myös postinsaajille muun muassa nettisivuilla posti.fi ja itella.fi.

- Häiriöitä voi olla ajoittain ja paikoitellen jatkossakin, mutta teemme kaikkemme, että niistä ei olisi harmia asiakkaillemme. Esimerkiksi äkillisten sairauspoissaolojen aiheuttamat häiriöt ovat osa arkeamme. Tärkeää on se, että häiriötilanteet korjataan mahdollisimman pian, Punola toteaa.

Tietoa postinjakelusta toukokuussa