Laskevat volyymit heikensivät Itellan vuoden 2013 tulosta

14.02.2014

ITELLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2013

Loka-joulukuu 2013

Vuosi 2013

 Konsernin avainluvut

10-12
2013

10-12
2012

1-12
2013

1-12
2012

Liikevaihto, milj. euroa

528,8

542,6

1 976,8

1 946,7

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

26,3

12,8

50,5

53,2

Liiketulos (oikaistu), % *)

5,0

2,4

2,6

2,7

Liiketulos, milj. euroa

12,3

9,1

9,9

39,0

Liiketulos, %

2,3

1,7

0,5

2,0

Tulos ennen veroja, milj. euroa

9,6

6,9

-2,4

30,8

Tilikauden tulos, milj. euroa

17,6

5,0

7,7

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

   

1,1

2,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

   

1,3

4,7

Omavaraisuusaste, %

   

47,5

46,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

   

21,1

23,5

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

19,8

69,9

61,1

134,7

Henkilöstö keskimäärin

   

27 253

27 460

Osingot, milj. euroa

-

-

-

6,8

*Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Päättynyt vuosi oli Itellalle erittäin haastava. Itellan tulos laski edellisvuodesta ja tulos ennen veroja painui tappiolliseksi. Tulosta heikensi postialan raju murros, joka näkyi perinteisten kirjeiden, sanomalehtien ja aikakauslehtien jakelumäärien voimakkaana laskuna Itella Viestinvälityksessä.  Talouden taantuma ja kuljetusalan tiukka kilpailutilanne vaikuttivat osaltaan Itella Logistiikan kuljetusvolyymeihin. Koko vuoden liiketulosta rasittivat merkittävät kertaluonteiset erät.

Liiketoiminnoista Itella Logistiikassa tulos jäi entistä voimakkaammin tappiolle. Tämä kehitys oli meille pettymys. Toisaalta Itella Logistiikassa Venäjän liiketoiminnan operatiivinen tulos oli jo tyydyttävä ja tältä vuodelta odotamme Logistiikan liiketoimintaryhmältä selkeää tulosparannusta.

Vuoden positiivisimpia asioita oli marraskuun alussa Itella Informaatiosta OpusCapitaksi muuttuneen liiketoimintaryhmän erinomainen tuloskehitys. OpusCapita ylsi vuonna 2013 merkittävään liiketuloksen parannukseen. Viestinvälityksen koko vuoden tulos laski, mutta viimeinen neljännes oli kausiluonteisen myynnin ansiosta liiketoimintaryhmän paras neljännes. 

Julkistimme kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi huhtikuussa uuden tehostamisohjelman kattamaan vuodet 2013 - 2014. Ohjelman tavoitteena ovat 100 miljoonan euron kulusäästöt, josta on saatu kokoon jo yli puolet. Säästöjä haetaan toimintojen ja prosessien tehostamisella ja uudelleenjärjestelyillä, kannattamattomien toimintojen karsimisella, hankinnan säästöillä ja tuottavuuden parantamisella. 

Työstimme vuoden aikana yhtiöllemme uutta visiota ja strategiaa, jotka julkistettiin lokakuun lopussa. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaa aiempaa vahvemmin. Tavoitteena on olla ensisijainen valinta postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa ja pitää huolta kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta. 

Vision ja strategian taustalla ovat yleismaailmalliset muutokset postialalla, viestinnässä ja kaupan alalla. Kehitys koettelee voimakkaasti myös Suomea, sillä sähköisen viestinnän voimakas yleistyminen vähentää merkittävästi jaettavan kirje- ja lehtipostin määrää. Tilanne on hyvin haasteellinen sanomalehtien varhaisjakelussa, jossa jaettavien tuotteiden yksikkökustannusten suuri nousu luo paineita toiminnan kannattavuudelle niin Itellalle kuin lehtiyhtiöille. Itella onkin valmis yhteistyöhön, jossa voisimme perustaa kustantajien kanssa varhaisjakeluun keskittyviä yhteisyhtiöitä. Itella voi olla tällaisessa alueellisessa yhtiössä myös vähemmistöosuudella.  

Lähivuosien tärkein tavoitteemme on pitää Itellan toiminta ja kannattavuus kestävällä pohjalla, jotta me voimme kehittää laadukkaita postipalveluja, rahoittaa yleispalveluvelvoitteemme sekä tehdä riittäviä investointeja kasvualueille. Laajentumisen sijaan panostamme ydinliiketoimintoihimme.

Kasvua ja kannattavuutta haemme voimakkaasti lisääntyvästä verkkokaupasta ja Venäjän markkinoilta. Venäjä on jatkossa Suomen ohella päämarkkina-aluettamme. Venäjä-strategiamme hyödyttää myös suomalaisia vientiyrityksiä, kun laajeneva logistiikkaverkosto mahdollistaa viennin kasvun.  

Ihmisten ajankäyttö ja liikkuvuus muuttuvat, ja asiakkailta saatu palaute kertoo, että meiltä halutaan joustavuutta ja monipuolisuutta. Haluamme olla yhä lähempänä kuluttajia. Kasvatimme Postin palvelupisteiden määrää vuoden aikana yli 200:lla, ja vuoden lopussa niitä oli yhteensä 1 310. Tavoitteena on kasvattaa palvelupisteiden määrä 1 700:ään vuoteen 2020 mennessä.  

Jouduimme tekemään vuoden aikana myös raskaita päätöksiä. Vuosi oli erityisen haastava henkilöstölle. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena konsernista vähentyi vuoden aikana yhteensä 637 henkilötyövuotta. Tammikuussa käynnistettiin Itella Postissa mittavat yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat vähentää 1 200 työpaikkaa perusjakelussa. Tästä osa voidaan toteuttaa vapaaehtoisten järjestelyjen ja luonnollisen poistuman kautta." 

LIITTEET
Itellan tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 18.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media