Kuluttajalaskuista jo puolet sähköisiä

20.02.2014

Laskutuksen sähköistymisen läpimurto tapahtui Suomessa viime vuonna, jolloin joka toinen kuluttajalasku vastaanotettiin sähköisesti. Sähköisten laskujen osuus oli vuoden lopulla 15 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuluttajalaskuista 34 % vastaanotettiin verkkopankkiin tai Netpostiin, jotka tarjoavat vahvan tietoturvan. Monissa tapauksissa laskuttajille ja laskutettaville riitti kevyempi ratkaisu, sillä peräti 15 % kuluttajalaskuista vastaanotettiin sähköpostiin. Tiedot selviävät Itellan toteuttamasta tutkimuksesta.

Laskutuksen sähköistyminen on edennyt Suomessa selvästi hitaammin kuin esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa. Nyt muutosvauhti on kuitenkin kiihtynyt niin, että jo kaksi kolmasosaa kuluttajista on valmis siirtymään verkkopankkivastaanottoon ja muihin sähköisiin vaihtoehtoihin. Itellan ennusteen mukaan vuonna 2020 sähköisten kuluttajalaskujen osuus on 75 %.

Sähköinen lasku kaikille ikäluokille mieluisampi

Lisääntyneet kokemukset sähköisistä laskuista ovat myös muuttaneet kuluttajien asenteita. Sähköiset laskut koetaan aikaisempaa luotettavammiksi ja helpommin käyttöön otettaviksi. Lisäksi kuluttajat hyväksyvät entistä herkemmin sähköisiin laskuihin siirtymisen, jos sitä tuetaan hintaohjauksella.

Käyttöönottoa aiemmin hidastanut paperilaskujen käsittely- ja arkistointirutiineista kiinni pitäminen on viime vuonna selvästi vähentynyt. Nyt kaikki ikäluokat ilmoittavat käsittelevänsä mieluummin sähköisiä laskuja.

Laskutuksen sähköistyminen ilmentää muutostrendiä, jossa yleensäkin kirjeviestinnän tilalle ovat tulleet tekstiviestit, sähköpostiviestit sekä internetin palveluissa ja sovelluksissa lähetetyt viestit. Vastaavasti paperisten sanoma- ja aikakauslehtien lukemista korvataan ja täydennetään entistä enemmän internetin uutis- ja viihdetarjonnalla.

Tutkimukseen "Sähköinen laskutus Suomessa 2013" vastasi viime marraskuussa GallupKanavassa noin 900 kuluttajaa, jotka ovat edustava otos suomalaisista. Itella on tutkinut laskutuksen sähköistymistä vastaavalla tutkimuksella vuodesta 2003 lähtien.

Lisätiedot medialle:

 

Liite:

Paperisena ja sähköisesti vastaanotettujen kuluttajalaskujen prosenttiosuus 2010-2013