Itellan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

10.10.2014

Itellan hallinnollisten ja tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävien yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 9.10.2014 kaikkien muiden, paitsi Paketti- ja logistiikkapalveluiden Toimitusketjuratkaisut-yksikön osalta.

Neuvottelut koskivat Itella Oyj:n, Itella Posti Oy:n, Itella Logistics Oy:n ja Itella Real Estate Oy:n organisaatioita Suomessa. Muutostarve koski pääsääntöisesti työntekijöitä, jotka työskentelevät hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Kohderyhmä oli neuvotteluiden alussa 2 234 ja alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve oli 319.

Neuvotteluiden päättyessä kohderyhmä on 2 110 ja vähennysmäärä on 239 henkilöä. Edellä mainitut luvut eivät sisällä Toimitusketjuratkaisut-yksikön kohderyhmä- ja vähennysmäärälukuja.

Yksilötason vaikutukset selviävät henkilöstön kanssa käynnistyvissä keskusteluissa, joiden jälkeen vasta kerrotaan irtisanomisiin liittyvät paikkakuntakohtaiset luvut, tämän hetkisen arvion mukaan lokakuun loppuun mennessä. Suurin osa kohderyhmään kuuluvasta henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudulla.

- Pääsimme asetettuihin tavoitteisiin aiottua vähäisemmillä irtisanomisilla, mihin olemme erittäin tyytyväisiä. Irtisanottavien määrä on neuvottelujen kuluessa pienentynyt erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen ja eläkejärjestelyjen myötä, kertoo Itellan henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen. Saimme myös pienennettyä irtisanottavien määrää vuoden alussa käynnistetyn Uusi polku -tukiohjelman avulla.

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Uusi polku -ohjelma tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Vähennystarve ei koskenut Postin palvelupisteitä eikä tuotannollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi postin lajittelussa tai jakelussa työskenteleviä postityöntekijöitä, kuljettajia, terminaali- ja varastotyöntekijöitä sekä Osoitepalvelut-yksikössä työskenteleviä henkilöitä.

Muutosten taustalla on meneillä oleva posti- ja logistiikka-alan historiallinen murros. Kirje- ja lehtivolyymit laskevat ja kilpailu kiristyy uusien toimijoiden tullessa markkinoille. Myös rahdissa volyymit ovat laskeneet 27 kuukautta peräkkäin. Itellan tulos ei ole tavoitellulla tasolla, ja yrityksen pitää turvata kilpailu- ja investointikyky sekä kannattavuus.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja Heikki Malinen
Kehitysjohtaja Sanna Ahonen
Henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen

Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 - 16.30) 

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi