Itellan tutkimus: Joulumieltä vaalitaan ja levitetään joulukorteilla

03.12.2014

Suomalaiset kokevat joulukortit tärkeäksi perinteeksi. Itellan tekemän tutkimuksen mukaan 64 % kuluttajista on sitä mieltä, että joulu ei tunnu joululta ilman perinteisiä paperisia joulukortteja. Tänä jouluna kolme neljästä kuluttajasta aikoo lähettää postikortteja. Joulukorttien lähettäminen on useimmille lähettäjille tuttu tapa lapsuudenkodista. Kortit kirjoitetaan usein yhdellä kertaa ja samalla tullaan joulumielelle.

Suomalaiset aikovat lähettää keskimäärin 16 joulukorttia

Valtaosa (87 %) kuluttajista aikoo lähettää joko paperisia tai sähköisiä joulutervehdyksiä. Enemmistö suomalaisista lähettää molempia. Naiset lähettävät joulutervehdyksiä miehiä enemmän. Tänä jouluna 92 % naisista lähettää joulutervehdyksiä ja miehistä 82 %. 

Joulukortti on erityinen viestintäväline, koska itse kortti on oleellinen osa viestiä. Perinteiset paperiset joulutervehdykset ovat selvästi suositumpia kuin sähköiset tervehdykset. Lähes 3/4 kuluttajista aikoo lähettää paperisia joulukortteja ja 2/3 sähköisiä joulutervehdyksiä.

Kolmasosa tutkimukseen vastanneista kertoi lähettäneensä viime vuonna yli 20 joulukorttia ja aikoo lähettää saman verran myös tänä vuonna. Keskimäärin suomalaiset aikovat lähettää tänä vuonna 16 joulukorttia. Sähköisiä joulutervehdyksiä lähetetään keskimäärin 7 henkilölle.

Joulukorttien lähettämisaikeisiin vaikuttaa selvästi vastaanottamisen ja lähettämisen vastavuoroisuus. Kortteja lähetetään niille, joilta itsekin saadaan kortteja. Myös iällä on vaikutuksensa. Joulukortteja lähetetään ja vastaanotetaan sitä enemmän, mitä enemmän ikää kertyy ja ystäväpiiri laajenee.   

Paperiseen joulukorttiin on ladattu sähköistä enemmän tunnetta

Perinteinen joulutervehdys vaikuttaa sekä lähettäjiin että vastaanottajiin tunnetasolla. Paperinen joulukortti ilahduttaa lähes kaikkia vastaajaryhmiä selvästi sähköistä enemmän. Joulupostikortin arvostuksesta kertoo jotain myös se, että 64 % vastanneista kertoo säilyttävänsä saamansa joulukortit seuraavaan jouluun.

Korttien kuva-aiheiden puolesta vastaanottajia viehättävät eniten talvimaisemat, kynttilöiden ja kuusen luomat joulutunnelmat sekä joulupukki- ja tonttukortit. Noin kolmasosa vastaanottajista pitää joulukorttien uskonnollisia aiheita itselleen mieluisina. Myös itse tehtyjä joulukortteja arvostetaan.

Joulukortti koetaan lähes yhtä helpoksi lähettää kuin sähköinen joulutervehdys. Sopivat postikortit löytyvät myyntipisteistä vaivatta ja joulutervehdys halutaan kruunata joulupostimerkillä. Kuluttajista 66 % on sitä mieltä, että joulukortissa pitää olla joulupostimerkki.

Itsenäisyyspäivän viikonloppu sopii tänä vuonna hyvin joulukorttitalkoille

Joulukorteista pidetään erityisesti niihin liittyvien perinteiden vuoksi. Tutkimukseen vastanneista 90 % onkin omaksunut joulukorttien lähettämisperinteen omasta lapsuudenkodistaan. Useimmat kuluttajat (90 %) kirjoittavat joulukortit yhdellä kertaa ja virittäytyvät samalla joulutunnelmaan.

Tänä jouluna kotimaan joulutervehdykset ehtii postittaa edullisella joulutaksalla 0,75 € perjantaihin 12.12. mennessä. Joulukiireiden välttämiseksi itsenäisyyspäivän viikonloppu onkin hyvä aika kirjoittaa postikortit valmiiksi. 

Joulutervehdysten viimeinen postituspäivä 2. luokassa (0,90 €)  on keskiviikkona 17.12. ja 1. luokassa (1,00 €) torstaina 18.12.

Posti.fi/joulu

TNS Gallup Kanavassa 7.-12.11.2014 toteutettuun kyselyyn vastasi 1 106  kuluttajaa, jotka ovat edustava otos yli 15-vuotiaista suomalaisista. Tutkimuksen suunnittelusta ja tulosten analyysistä vastasi Itellan tutkimuspäällikkö Kari Elkelä.


Moni kirjoittaa ja askartelee joulukortteja itsenäisyyspäivän aikaan.
Ohjeita löytyy
Postia Sinulle -lehdestä.