Itellan tammi-maaliskuun tulos markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä

30.04.2014

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 30.4.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

1-3

1-3

1-12

 

2014

2013

2013

Liikevaihto, milj. euroa

470,0

496,0

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

17,6

12,4

50,5

Liiketulos (oikaistu), % *)

3,7

2,5

2,6

Liiketulos, milj. euroa

4,3

10,8

9,9

Liiketulos, %

0,9

2,2

0,5

Tulos ennen veroja, milj.euroa

2,1

7,7

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

4,0

4,7

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

1,0

1,0

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

0,7

3,5

1,3

Omavaraisuusaste, %

46,6

46,7

47,5

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

18,7

21,7

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

12,8

11,0

61,1

Henkilöstö keskimäärin

25 066

27 561

27 253

Osingot, milj. euroa

-

-

-

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Itellan toimintaympäristö pysyi hyvin haastavana alkuvuonna logistiikan vaativan markkinatilanteen ja postialan murroksen vuoksi. Oikaistu liiketulos parani voimakkaiden tehostamistoimien ansiosta ja kokonaisuutena tulosta voi pitää tyydyttävänä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat postinjakelun volyymien pieneneminen, kuljetuspalvelujen kysynnän lasku sekä valuuttakurssien, erityisesti ruplan heikkeneminen. Tulosta rasitti lähinnä henkilöstön uudelleenjärjestelyihin liittyneet merkittävät kertaluonteiset erät.

Itella Viestinvälityksessä liikevaihto laski, mutta tulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Lisäksi osoitteellisten kirjeiden ja sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku kiihtyi alkuvuonna voimakkaasti. Logistiikassa tulos oli edelleen tappiolla, mutta kehitys oli oikeansuuntainen tehostamistoimien ansiosta. Itella Venäjän tulos oli kausivaihtelut huomioiden suunnitelmien mukainen. Liikevaihto laski ruplan heikkenemisen vuoksi. OpusCapitassa tulos oli hyvä. Pilvipalveluiden kasvu jatkuu voimakkaana ja sen ennustetaan vuositasolla päätyvän noin 150 prosentin kasvuun. OpusCapita välitti tammi-maaliskuussa yhteensä 48 miljoonaa sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 30 prosenttia.

Organisoimme Venäjän liiketoiminnan tämän vuoden alusta lähtien omaksi liiketoimintaryhmäkseen ja raportoimme sen tuloksen nyt ensimmäistä kertaa omana segmenttinään. Tämä lisää Venäjän liiketoimintamme ja tulosraportoinnin läpinäkyvyyttä.

Kävimme alkuvuoden aikana lehtitalojen kanssa neuvotteluja jakelusopimusten uusimisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska varhaisjakelu ei ole ollut kannattavaa nykyisellä tavalla toteutettuna, hinnoiteltuna ja nykyisellä levikkikehityksellä. Neuvottelut päättyivät viiden varhaisjakelusopimuksen päättymiseen. Osan kanssa päädyttiin sopimukseen lisäkuukausista. Lisäksi toisella neljänneksellä on tehty yksi uusi sopimus ja jatkettu neuvotteluja useamman lehtitalon kanssa.

Itella on halunnut etsiä yhdessä kustantajien kanssa uusia ratkaisuja jakelun kannattavuusongelmiin. Olemme esittäneet yhteistyötä, jossa voisimme perustaa mediatalojen kanssa varhaisjakeluun keskittyviä yhteisyhtiöitä. Olemme edelleen valmiita keskustelemaan yhteistyöstä varhaisjakelussa.

Toimialan voimakas murros vaatii meiltä jatkuvasti erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä. Käynnistimme tammikuussa Itella Postin perusjakelussa yhteistoimintaneuvottelut, joissa irtisanottavien määrä väheni huomattavasti alkuperäisestä irtisanomistarpeesta eli 800 henkilöstä 407:ään. Irtisanomisten tarvetta kyettiin onnistuneesti vähentämään Uusi polku -ohjelmalla, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Uusi polku -ohjelmaan on hakenut tähän mennessä yhteensä 620 työntekijää.

Uudessa strategiassamme verkkokauppa on erittäin tärkeä painopistealue. Olenkin erittäin tyytyväinen, kun voimme käynnistää tänä vuonna verkkokaupan varastointiin ja toimituksiin liittyvän 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Voutilan varastolla. Hankkeen ansiosta verkkokauppiaiden käytössä on pian huippumoderni varastointi- ja jakelujärjestelmä, jonka avulla kuluttajat voivat saada verkkokaupan ostokset kotiinsa jopa saman päivän aikana."


LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 18.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.