Itellan runkokuljetustuotannon yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

27.05.2014

Huhtikuun 14. päivänä aloitetut valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut runkokuljetustuotannossa ovat päättyneet. Seuraavaksi henkilöstön kanssa käydään yksilötason keskustelut, minkä jälkeen tiedetään paikkakuntakohtaiset vaikutukset.

Käydyissä neuvotteluissa vakituista henkilöstöä koskeva irtisanomismäärä tarkentui 55:een, kun alkuperäinen irtisanomistarve oli 85.

Lisäksi 26 yhdistelmäajoneuvonkuljettajalle tarjotaan vastaavaa työtä toisella paikkakunnalla. Työtä vähenee luonnollisen poistuman, vapaaehtoisten järjestelyjen ja määräaikaisten päättymisten kautta sekä alihankintaa vähentämällä, mikä vapauttaa työpaikkoja nyt irtisanomisuhan alla oleville. Terminaaleihin muodostuu myös 17 uutta työpaikkaa, joita  tarjotaan nyt irtisanomisuhan alla oleville.  Vapaaehtoisia järjestelyjä tuetaan Itellan Uusi polku -ohjelmalla.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli yhteensä 417 vakituista yhdistelmäajoneuvonkuljettajaa. Neuvottelujen taustalla vaikuttivat kotimaan heikko taloustilanne ja palvelujen kysynnän vähentyminen sekä Itellan tarve tarkastella kuljetustuotantoa yhtenä kokonaisuutena.

- Kannattavuutemme on ollut heikolla tasolla. Muutos parantaa terminaalien välisten runkokuljetusten tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Tavoitteena on ajaa autoilla nykyistä enemmän ja täydempinä. Meidän on palveltava asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti, Itella Logistiikan kotimaan kuljetuksen johtaja Timo Kinnunen toteaa.

Muutokset eivät koske muita Itellan palveluja, kuten postin lajittelua tai jakelua, palvelua posteissa tai muissa Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua, pakettipalveluja tai varastopalveluja. 


Itella tarjoaa hyvän muutosturvan ja tukea työllistymiseen

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella on käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Tukiohjelma ei liity pelkästään yhteistoimintaneuvottelutilanteisiin, vaan on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi yli 12 vuotta talossa työskennellyt jakaja saa 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan

Tiedote yt-neuvottelujen alkamisesta

Lisätietoja medialle:
Itella Logistiikka, Kotimaan kuljetus, johtaja Timo Kinnunen
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2012 oli 1 947 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 27 500 ammattilaisen voimin. www.itella.fi