Itella uudistaa postinlajittelua postikeskuksissa

04.08.2014

Itella Posti uudistaa ja tehostaa toimintaansa järjestämällä postinlajittelua uudelleen. Suurimmat muutokset koskevat lajittelutoimintoja Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa.

Uudelleenjärjestelyssä toimintoja ryhmitetään uudelleen ja joitakin lajittelueriä suunnitellaan siirrettäväksi paikkakunnalta toiselle. Uudistamisen jälkeenkin lajittelutoiminta jatkuu nykyisissä postikeskuksissa, mutta vähenee eniten Jyväskylässä ja Seinäjoella. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus hoitaa mahdollisimman vähäisillä irtisanomisilla.

- Olemme tehneet jo muutoksia postinjakelussa, nyt niitä täytyy tehdä myös lajittelussa. Postimäärä vähenee rajusti, mutta sopeuttamalla toimintaa voimme varmistaa laadukkaat ja hintavakaat palvelut myös jatkossa, sanoo Itella Postin postikeskusten lajittelutoiminnoista vastaava aluepäällikkö Jukka Sauramäki.

Viestinnän sähköistyminen ja perinteisen postin väheneminen vaikuttavat voimakkaasti postinkäsittelyn kysyntään. Kirjeiden, lehtien ja mainosten määrän ennustetaan vähenevän jopa 50 % vuoteen 2020 mennessä. Myös lajiteltavien tuotteiden kesken tapahtuva muutos vaikuttaa uudistustarpeeseen. Kirje-, lehti- ja mainosmäärät vähenevät ja pakettimäärät kasvavat, mutta kasvu ei määrällisesti korvaa perinteisen postin vähenemää.

Postinlajitteluun liittyvällä muutoksella ei ole vaikutusta muihin Itellan palveluihin, kuten postinjakeluun, Postin palvelupisteisiin, asiakaspalveluun, pakettipalveluihin tai kuljetus- ja varastopalveluihin.

Itellan Uusi polku -ohjelma apuna postialan murroksessa

Itellan tammikuussa käyttöön ottama Uusi polku -ohjelma tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja palveluita niille, jotka ovat oma-aloitteisesti kiinnostuneet uudesta urasta, uudelleenkouluttautumisesta tai yrittäjäksi ryhtymisestä. Tähän mennessä Uusi polku -ohjelmaan on hakenut kaiken kaikkiaan noin 750 vakituista työntekijää eri puolilta Itellaa.

- Ohjelman avulla välttämättömät henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa merkittävältä osalta uudella tavalla, ilman irtisanomisia. Haluamme toimia vastuullisesti ja tukea henkilöstöämme löytämään uusia polkuja Itella-uran jälkeen, Jukka Sauramäki sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 11. elokuuta

Lajittelutoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 11. elokuuta Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen syyskuun loppuun mennessä.

Arvioitu irtisanomistarve koskisi enintään 50 henkilötyövuotta Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa. Lopullinen irtisanomistarve tarkentuu yt-neuvotteluissa.  Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun ja Turun postikeskuksissa ja Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia määräaikaisten työsopimusten päättymisten myötä ja Itellan vapaaehtoisen Uusi Polku -ohjelman kautta tai muuna ns. luonnollisena poistumana.

Kaikkiaan Itellan postinlajittelussa työskentelee 2500 postityöntekijää.

Lisätietoja:

Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366