Itella uudistaa postinlajittelua postikeskuksissa - yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

22.09.2014

Itella Postin suunnitelmat postinlajittelun uudelleen järjestämiseksi ovat valmistuneet. Uudelleenjärjestelyssä toimintoja ryhmitetään uudelleen ja joitakin lajittelueriä siirretään paikkakunnalta toiselle. Lajittelutoiminta jatkuu kaikissa nykyisissä postikeskuksissa. Suurimmat muutokset koskevat Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskusten lajittelutoimintoja sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikköä.

Jyväskylästä ja Seinäjoelta manuaalisia lajittelutoimintoja siirretään osittain koneelliseen lajitteluun Tampereelle ja Helsinkiin. Kummallakin paikkakunnalla postinlajittelua tehdään edelleen, Seinäjoella postikeskuksen nykyisissä tiloissa ja Jyväskylässä Kaakkovuorentielle valmistuvassa uudessa lajittelukeskuksessa. Vantaan Ulkomaanposti-yksiköstä toimintoja siirretään Helsingin postikeskukseen. Jonkin verran lajittelutoimintoja siirretään myös muiden postikeskusten välillä.

- Postinlajittelun uudelleen järjestämisellä voimme tehostaa lajitteluverkostomme toimintaa ja samalla varmistaa edelleen laadukkaat ja hintavakaat palvelut, sanoo Itella Postin postikeskusten lajittelutoiminnoista vastaava aluepäällikkö Jukka Sauramäki.

Viestinnän sähköistyminen ja perinteisen postin väheneminen vaikuttavat voimakkaasti postinkäsittelyn kysyntään. Kirjeiden, lehtien ja mainosten määrän ennustetaan vähenevän jopa 50 % vuoteen 2020 mennessä. Myös lajiteltavien tuotteiden kesken tapahtuva muutos vaikuttaa uudistustarpeeseen. Kirje-, lehti- ja mainosmäärät vähenevät ja pakettimäärät kasvavat, mutta kasvu ei määrällisesti korvaa perinteisen postin vähenemää.

Postinlajitteluun liittyvällä muutoksella ei ole vaikutusta muihin Itellan palveluihin, kuten postinjakeluun, Postin palvelupisteisiin, asiakaspalveluun, pakettipalveluihin tai kuljetus- ja varastopalveluihin.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – irtisanomiset ennakoitua vähäisempiä Jyväskylässä ja Seinäjoella

Lajittelutoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22. syyskuuta Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä.

Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun ja Turun postikeskuksissa ja Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä muutokset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia määräaikaisten työsopimusten päättymisten myötä ja Itellan vapaaehtoisen Uusi Polku -ohjelman kautta tai muuna ns. luonnollisena poistumana. Ulkomaanposti-yksikön työntekijöitä voidaan työllistää myös muissa lajittelutoiminnoissa pääkaupunkiseudulla.

Jyväskylän ja Seinäjoen osalta irtisanomistarve jäi ennakoitua pienemmäksi. Jyväskylän postikeskuksen osalta vähentämistarve on 21 ja Seinäjoen osalta 17 henkilöä. Irtisanottavat voivat hakea työtä myös muista postikeskuksista. 

Itellan vapaaehtoinen Uusi polku -ohjelma tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja palveluita niille, jotka ovat oma-aloitteisesti kiinnostuneita uudesta urasta, uudelleenkouluttautumisesta tai yrittäjäksi ryhtymisestä.

Kaikkiaan Itellan postinlajittelussa työskentelee 2500 postityöntekijää.