Itella uudistaa organisaatiotaan asiakaskeskeisemmäksi

28.08.2014

Itella uudistaa organisaatiotaan Suomessa parantaakseen asiakaslähtöisyyttään ja taloudellista kilpailukykyään. Osana uudistusta yhtiö aloittaa kaksivuotisen toiminnan tehostamisohjelman sekä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävissä.

Organisaatiorakenteessa nyt tehtävät uudistukset ovat jatkoa aiemmin tänä vuonna ilmoitetuille toimenpiteille, joilla Itella on sopeuttanut toimintaansa voimakkaasti laskeviin postimääriin ja logistiikan vaikeaan markkinatilanteeseen. 

- Sähköisen viestinnän nopea lisääntyminen ja talouden taantuma ovat iskeneet posti- ja logistiikka-alaan dramaattisesti. Olemme siksi joutuneet tekemään vaikeita rakenteellisia päätöksiä, jotta turvaamme kansalaisten postipalvelut ja yhtiön pysymisen kannattavana. Uudistamalla konsernirakennettamme asiakaslähtöisemmäksi ja selkeämmäksi vastaamme asiakkaidemme odotuksiin, vähennämme hallinnollisia kuluja sekä vastaamme lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun kotimaassa, korostaa Itellan toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Uudet liiketoimintaryhmät: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut

Strategian tukemiseksi Itella uudistaa organisaatiorakennettaan seuraavasti:

Organisaatiomuutokset eivät koske Itellan viime vuonna perustamaa eCommerce-yksikköä, joka jatkaa verkkokaupan ratkaisujen tarjoamista ja kehittämistä. Muutokset eivät myöskään koske OpusCapitaa ja Itella Venäjää, jotka molemmat jatkavat omina liiketoimintaryhminään kuten tähänkin asti.

Itella hakee paketti- ja logistiikkapalveluissa kannattavaa kasvua. OpusCapita keskittyy strategiansa mukaisesti taloushallinnon prosessien ulkoistus- ja automaatiopalveluihin, joissa sen tavoitteena on kannattava orgaaninen ja yritysostoihin perustuva kasvu Pohjoismaissa ja Saksassa. Venäjällä tavoitellaan pitkäjänteisesti kannattavaa kasvua varastologistiikassa ja jakelussa.

- Skandinaviassa ja Baltiassa ensisijalla on kannattavuuden parantaminen. Kehitämme logistiikkapalveluja ja haemme näissä maissa kasvua paketti- ja rahtiliikenteestä sekä verkkokaupan logistiikkaratkaisuista, kertoo Malinen.

Uudistumisella haetaan kasvua

Malisen mukaan Itellan uudistumista ohjaavat voimakkaasti asiakaskäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi Postin palvelupisteverkostolta asiakkaat odottavat kasvaneen verkkokaupan myötä monipuolisia pakettien nouto- ja lähetystapoja ja laajempia aukioloaikoja.

- Verkkokaupan kasvu, kaupan toimialan murroksen myötä lisääntyvä toimitusketjujen uudelleen arviointi ja lähilogistiikkapalveluiden kysynnän kasvu tarjoavat Itellalle paljon uusia positiivisia kasvumahdollisuuksia. Uudella toimintamallilla haluamme rakentaa uutta Postia moderniksi palveluyritykseksi. Kasvatamme entisestään palvelupisteiden määrää ja ne tuodaan lähemmäksi kuluttajia ja pk-yrittäjiä. Lisäksi investoimme digitaalisiin palveluihin, sanoo Malinen.

Itella Oyj vaihtaa toiminimensä Posti Group Oyj:ksi 1.1.2015 lähtien.

Itella käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

Uudelleen organisoitumisen seurauksena Itella käynnistää Suomessa yhteistoimintaneuvottelut 2.9.2014. Neuvottelut koskevat Itella Oyj:n, Itella Posti Oy:n, Itella Logistics Oy:n ja Itella Real Estate Oy:n organisaatioita Suomessa ja niiden piirissä on yhteensä 2 234 henkilöä.

Muutostarve koskee pääsääntöisesti työntekijöitä, jotka työskentelevät hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Alustavien arvioiden mukaan vähentämistarve on enintään 319 henkilöä. Vähennystarve ei koske Postin palvelupisteitä eikä tuotannollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi postin lajittelussa tai jakelussa työskenteleviä postityöntekijöitä, kuljettajia, terminaali- ja varastotyöntekijöitä sekä Osoitepalvelut-yksikössä työskenteleviä henkilöitä.

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.

Itella on myös käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Uusi toiminnan tehostamisohjelma vuosille 2015-2016

Itella käynnisti vuoden 2013 keväällä kaksivuotisen 100 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelman. Tavoite on saavutettu täysimääräisesti edellä aikataulua vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana. Samalla Itella käynnistää uuden toiminnan tehostamisohjelman vuosille 2015-2016. Ohjelman tavoitteena ovat 75 miljoonan euron säästöt. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Malinen
Kehitysjohtaja Sanna Ahonen
Henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi