Itella uudistaa logistiikkapalvelujaan Pohjoismaissa

21.10.2014

Itella uudistaa logistiikkapalvelujaan Pohjoismaissa. Palvelujen tarjonnassa keskitytään jatkossa Itellan toimintamaiden välisiin maantiekuljetuksiin, joissa Itellalla on jo hyvä jalansija ja mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan. Tavoitteena on myös kehittää maantiekuljetusten palvelutarjontaa valituilla markkina-alueilla Euroopassa.

Osana palvelutarjonnan uudistamista Itella suunnittelee luopumista lento- ja merirahtitoiminnasta sekä palveluvarastoista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi maiden sisäinen jakelulogistiikka on suunnitelmien mukaan tarkoitus ulkoistaa.

Muutokset käynnistävät yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä noin 300 henkilöä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Henkilöstön vähentämistarpeet selviävät liiketoimintaan liittyvien neuvottelujen ja maakohtaisten yhteistoimintaneuvottelujen myötä.

Itella laajeni Pohjoismaihin vuonna 2005 osana logistiikan kansainvälistymisstrategiaa. Talouden taantuma ja alan kova kilpailu ovat kuitenkin heikentäneet logistiikkaliiketoiminnan kannattavuutta siellä finanssikriisistä lähtien. Vuonna 2013 julkistetun uuden strategian mukaisesti Itella lisää maantieteellistä fokusta Suomeen, Venäjään ja lähialueisiin. Itellan markkinaosuus nyt muutoksen kohteena olevissa Skandinavian liiketoiminnoissa on ollut pieni.

- Toiminnan kannattavuus Pohjoismaissa ei valitettavasti ole ollut riittävällä tasolla, joten uusi strategia on välttämättömyys. Itellan tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan kannattavuus kaikissa olosuhteissa lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä. Nyt suunnitteilla olevilla muutoksilla tähdätään tämän tavoitteen saavuttamiseen, sanoo johtaja Jani Jolkkonen Itella Logistiikasta.

Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta Itellan tarjoamiin logistiikkapalveluihin Suomessa, Baltiassa tai muissa kuin muutoksen kohteena olevissa maissa.

Lisätiedot:
Jani Jolkkonen, johtaja, Itella Logistiikka
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)