Itella täsmentää: Netposti-palvelujen henkilötiedot pysyvät Suomessa

26.10.2014

Itella täsmentää julkisuudessa esiintynyttä uutisointia Itellan ja IBM:n kumpanuussopimukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

Netposti-palvelut ja niihin liittyvät henkilötiedot pysyvät edelleen Suomessa. Henkilötietoja ei lähetetä käsiteltäväksi muihin maihin, vaan fyysiset palvelimet pysyvät edelleen Suomessa. IBM tuottaa palvelimiin ja järjestelmiin liittyvää teknistä ylläpitotyötä Suomen ulkopuolella. Ainoastaan tietyissä häiriötilanteissa tekninen ylläpito voi tarvita pääsyä asiakkaan henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin, jotta tekninen ongelma voidaan ratkaista. Tällöin noudatetaan tietosuojaa koskevia lakeja, posti- ja kirjesalaisuutta sekä muita viranomaisten antamia ohjeita. Tietoturvataso ei heikenny uudistuksen yhteydessä.

Osana tietohallintonsa uudistamista Itella solmi vuonna 2013 kumppanuussopimuksen IBM:n kanssa, jonka yhteydessä Itella ulkoisti myös ICT-toimintojaan IBM:llle. Ulkoistaminen koski tietohallinnon sovellustukea ja -ylläpitoa sekä sovellus- ja järjestelmäkehitystyötä.

Muutoksista on tiedotettu Netpostin asiakkaille kohdennetulla tiedotteella ja rekisteriselosteessa.

Tietohallinnon ulkoistaminen on normaalia yritystoimintaa kaikissa suurissa yrityksissä. Itellalla on myös omaa toimintaa monissa maissa Suomen ulkopuolella.