Itella sopeuttaa toimintaansa aleneviin postimääriin

23.01.2014

Itella joutuu sopeuttamaan toimintaansa perinteisen postin voimakkaaseen kysynnän laskuun, joka on seurausta sähköisen viestinnän nopeasta lisääntymisestä. Osana sopeuttamisohjelmaa Itella aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat vähentää 1 200 työpaikkaa perusjakelussa.  Tästä osa voidaan toteuttaa vapaaehtoisten järjestelyjen ja luonnollisen poistuman kautta.

Postialan murros oli viime vuonna dramaattisempi kuin ennakkoon osattiin odottaa. Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä jatkui koko vuoden voimakkaana ja kiihtyi entisestään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä osoitteellisia kirjeitä jaettiin 7 prosenttia ja sekä sanoma- että aikakauslehtiä 8 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Osoitteellisia kirjeitä, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä jaettiin yhteensä viimeisellä neljänneksellä yli 36 miljoonaa kappaletta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna 6 prosenttia, kun vielä vuotta aiemmin lasku oli 4 prosenttia.

Tälle vuodelle Itella odottaa volyymilaskun kiihtyvän edelleen ja olevan jopa yli 10 prosentin luokkaa.

- Me olemme Suomessa nyt saman rakennemuutoksen edessä, mitä muissa länsimaissa on jouduttu tekemään paljon aiemmin. Useamman vuoden jatkunut raju kysynnän lasku yhdistettynä heikentyneeseen kannattavuuteen ja asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin tarkoittaa, että Itellan on pakko tehdä rakenteellisia uudistuksia ja tehostaa toimintaansa. Tämä edellyttää valitettavasti myös henkilöstöjärjestelyjä, sanoo Itellan toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Itella-konsernin liiketulos on heikentynyt nopeasti ja liiketulos painui tappiolliseksi tammi-syyskuussa 2013. Ilman uusia tehostamistoimia konsernin kannattavuutta ei saada parannettua. Malisen mukaan laskevien volyymien tilanteessa onkin välttämätöntä pitää postin jakelukustannukset maltillisina, huolehtia Itellan kannattavuudesta murroksen yli sekä kehittää yhtiötä, jotta se voi luoda uusia työpaikkoja ja tehdä tarvittavia investointeja myös tulevaisuudessa.

- Tehostamisia tarvitaan myös siksi, että jo toteutetut säästöt ja hinnankorotukset eivät enää riitä pitämään yhtiötä plussalla. Tavoitteenamme on pitää jakelukustannukset tulevina vuosina maltillisina. Kuluttaja- ja yritysasiakkaamme vaativat tätä meiltä.

Vähennystarve perusjakelussa enintään 1 200 työpaikkaa

Laskevien lähestysmäärien ja heikentyneen kannattavuuden vuoksi Itella Posti Oy käynnistää 29.1. 2014 yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on perusjakelun henkilöstö, joka jakaa ns. päiväpostia Suomessa. Tämänhetkisen arvion mukaan vähennystarve on yhteensä enintään 1 200 työpaikkaa, josta osa voidaan toteuttaa vapaaehtoisten järjestelyjen ja eläköitymisen kautta. Arvioitu irtisanomistarve on enintään 800 vakituista henkilöä. Tarkempi irtisanomistarve selviää yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä 8 500 vakituista henkilöä. Itella-konsernin henkilöstömäärä oli 30.9.2013 yhteensä 26 149.

Nyt käynnistyvä yhteistoimintamenettely ei koske muita Itellan palveluja, kuten palvelua posteissa tai muissa Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua, kuljetuksia, varastopalveluja tai sanomalehtien varhaisjakelua. Varhaisjakelussa saatetaan käydä vastaavia neuvotteluita alueellisesti asiakasneuvottelujen tilanteen mukaan. Varhaisjakelussa lehtitalo voi irtisanoa tai ottaa Itellalle aikanaan ulkoistetun palvelun takaisin itselleen suurina jakelualuekokonaisuuksina.

Samaan aikaan Itella luopuu Inhouse-palveluiden liiketoiminnastaan ja käynnistää 23 henkilöä koskevat yt-neuvottelut Vantaan ja Tuusulan painotalojen Itellan Inhouse-palveluissa. Vähennystarve on 19 henkilöä.

Itellassa käytiin viime vuonna ja vuonna 2011 yt-neuvottelut, joissa vähennettiin hallinnollisista tehtävistä yli 400 henkilöä asiantuntija- ja esimiestehtävistä.

Uudistus ei uhkaa Postin peruspalveluja

Toimitusjohtaja korostaa, että toiminnan uudistukset eivät vaikuta Postin yleispalveluun.

- Itellan keskeisenä tavoitteena on vastata jatkossakin Postin peruspalvelujen laadukkaasta hoitamisesta kaikkialla Suomessa. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut peruuttamattomasti ja meidän pitää uudistaa Posti vastaamaan asiakkaiden tulevia tarpeita, Malinen sanoo.

Lähtökohtana on, etteivät henkilöstövähennykset vaikuta palveluun asiakkaille siirtymävaiheessa. Työn tarve vähenee, kun jaettava posti vähenee. Jakelussa suunnitellaan uudelleen työvuoroja ja reittejä. Myös jakelutoimipaikkojen sijainteja pohditaan uudelleen.

Itella tarjoaa hyvän muutosturvan ja tukea työllistymiseen

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella on käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Tukiohjelma ei liity yhteistoimintaneuvottelutilanteisiin, vaan on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi yli 12 vuotta talossa työskennellyt jakaja saa 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Malinen
Johtaja Jukka Rosenberg, Itella Viestinvälitys
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 

Valokuvat ja logot
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2012 oli 1 947 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 27 500 ammattilaisen voimin. www.itella.fi