Itella Postin varhaisjakelu päättyy Keski-Pohjanmaalla toukokuun lopussa

19.02.2014

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ja Itella Posti Oy:n neuvottelut sanomalehtien varhaisjakelusta ovat päättyneet. Sanomalehtien varhaisjakelu päättyy Itella Postin hoitamana Keski-Pohjanmaalla toukokuun lopussa, johon asti varhaisjakelu hoidetaan nykyiseen tapaan. Sopimuskauden päätyttyä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ottaa varhaisjakelun hoitamisen itselleen. Varhaisjakeluun liittyvä muutos ei koske perusjakelussa eli niin sanotussa päiväpostin jakelussa jaettavia sanomalehtiä.

- Olisimme mielellämme vielä jatkaneet yhteistyötä Keski-Pohjanmaan Kirjapainon kanssa ja olemme edelleen siihen valmiit. Sanomalehtien jakeluun liittyvät haasteet ovat kaikille lehtitaloille ja jakelua hoitaville yrityksille samat. Sähköisen viestinnän voimakas kasvu, lehdenlukijoiden tarpeiden ja tottumusten muuttuminen sekä jakelumäärien väheneminen koskevat meitä kaikkia, toteaa johtaja Risto Savikko Itella Postin Lehtipalveluista.

Itella on valmis muun muassa yhteistyöhön, jossa voisi olla mukana perustamassa yhdessä kustantajien kanssa varhaisjakeluun keskittyviä yhteisyhtiöitä. Itella voisi olla tällaisessa alueellisessa yhtiössä myös vähemmistöosuudella. (Itellan tilinpäätöstiedote 14.2.2014).

Viime vuonna kirjeitä ja lehtiä jaettiin maanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta aiempaa vähemmän. Varhaisjakeluun liittyvät kiinteät kulut kuten kuljetus- ja henkilöstömenot eivät jousta, vaikka jakelumäärä pienenee. Se nostaa merkittävästi jokaisen yksittäisen lehden kustannuksia.

Tieto tulevasta varhaisjakelumuutoksesta on käynnistänyt Itella Postissa selvitystyön, jonka perusteella arvioidaan vaihtoehdot ja henkilöstövaikutukset. Arvioinnin jälkeen asiasta käynnistetään tarvittava yhteistoimintamenettely.

Itella ei ole luopumassa perinteisestä postinjakelusta. Itellan uudessa, vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa kirjeet, aikakauslehdet ja sanomalehdet ovat edelleen Itellan ydinliiketoimintaa. Näiden tuotteiden lähetysmäärien laskiessa Itella hakee korvaavaa kasvua voimakkaasti lisääntyvästä verkkokaupasta ja pakettiliikenteestä.

Lisätietoja medialle:
Itellan MediaDesk vastaa numerossa 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)
www.itella.fi/media