Itella Postin tuotekohtainen jakelukokeilu onnistui kokonaisuudessaan

15.12.2014

- lähes 70 % postinsaajista koki jakelun toimineen hyvin

Itella Posti kokeili tuotekohtaista jakelua Vantaan Korsossa, Espoon Kivenlahdessa, Porvoossa, Riihimäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla. Kokeilussa testattiin jakelumalleja, joilla kustannukset voitaisiin pitää vakaina, vaikka paperisen postin määrä vähenee. Kokeilu onnistui kyselytutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan hyvin, paikkakunnittain tuloksissa oli vain pieniä eroja.

Alustavan arvion mukaan kokeilu onnistui jakelutavan osalta jopa tavoitteita paremmin Varkaudessa ja Leppävirralla, eniten ratkaistavia asioita oli Riihimäellä. Muutoin erot olivat erittäin pienet sukupuolen, ikäjakauman tai paikkakunnan osalta kyselytutkimuksen kaikissa osioissa.

Kokeilun aikana postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet sekä sanomalehdet ja paketit jaettiin nykyisellä tavalla viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaettu kokeilupaikkakunnilla tiistaisin. Nyt kokeilupaikkakunnilla on palattu suunnitelman mukaisesti aiempaan jakelutapaan.

Harvemmat jakelupäivät riittäisivät, mutta ei pelkkä sähköinen jakelu

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kokeilujakson niin sanotun kevennetyn tiistain lisäksi postinsaajien mielipidettä tulevaisuudessa tarpeellisten jakelupäivien määrästä sekä sähköisestä jakelusta:

- Kiitos kaikille palautetta antaneille asiakkaillemme. On erittäin tärkeää, että voimme yhteistyössä kehittää asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaavia jakelutapoja erilaisten kokeilujen kautta, kiittää Itella Postin johtaja Jukka Rosenberg.

Viikon postimäärä rytmitettiin uudelleen ja postikuljetuksia hyödynnettiin uudella tavalla

Kevennetyn tiistain ideana oli vähentää jakelukustannuksia jakamalla viikon postimäärää uudella tavalla. Kun tiistaisin oli vähemmän jaettavaa, voitiin jakelureitit suunnitella uudelleen ja hyödyntää päivän postikuljetuksia joustavammin.

Kuluttajien tyytyväisyys Postiin pysyi kokeilun aikana suunnilleen ennallaan. Yritysten tyytyväisyys laski jonkin verran paljon postia lähettävissä ja vastaanottavissa yrityksissä. Eniten palautetta tuli päivän aikana aiempaa myöhemmin tai epäsäännöllisinä aikoina tapahtuneesta jakelusta.

- Analysoimme kaikki tulokset ja palautteet tarkkaan, ja mietimme yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa, mikä tai mitkä kokeilluista tavoista olisivat parhaita jatkokehittämiseen, Jukka Rosenberg painottaa.

Tuotekohtaisen jakelukokeilun taustaa

Kokeilu oli postilain ja Itella Postin toimiluvan mukainen. Kokeilun taustalla olivat sähköisen viestinnän lisääntyminen ja voimakkaasti vähenevä postimäärä sekä asiakkaiden muuttuneet tarpeet.

Jakelukokeilun paikkakunnat valittiin niin, että ne kuvasivat maantieteeltään, olosuhteiltaan ja jakelureiteiltään mahdollisimman hyvin koko Suomea.

Kyselytutkimus tehtiin postinsaajille ennen kokeilun alkua ja sen päätyttyä IRO Researchin puhelinhaastatteluina. Tutkimuksessa mukana olleet vastaajat olivat edustava otos 18 - 75 vuotiaista kuluttajista ja Postin yritysasiakkaista jakautuen tasan kuudelle kokeilualueelle.

1.9. - 30.11. toteutettu kokeilu oli tärkeä, sillä Postin nykyinen jakelupalvelu ylläpidetään pääsääntöisesti yritysten lähettämän postin tuotoilla. Kuluttajien osuus kaikesta lähetetystä postista on alle 5 %. Vaikka lähetysmäärät koko ajan vähenevät, jakelukustannusten pitäisi pysyä vakaina.

Ajankohtaisia faktoja

Itellan jakeluvelvoitteet ja kilpailutilanne:

Esimerkkejä asiakkaiden tarpeista ja trendeistä: