Itella Postin perusjakelun yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

13.03.2014

Tammikuun 29. päivänä aloitetut valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut Itella Postin perusjakelussa eli niin sanotussa päiväpostin jakelussa ovat päättyneet. Seuraavaksi henkilöstön kanssa käydään yksilötason keskustelut, joiden jälkeen vasta selviävät paikkakuntakohtaiset vaikutukset. 

Käydyissä neuvotteluissa kohderyhmä täsmentyi ja irtisanomistarve väheni huomattavasti. Vakituista henkilöstöä koskeva irtisanomismäärä väheni 495:een, kun alkuperäinen irtisanomistarve oli 800. Lisäksi työ osa-aikaistuu enintään 180 kokoaikaisella henkilöllä. Tämän lisäksi työtä vähenee luonnollisen poistuman, vapaaehtoisten järjestelyjen ja määräaikaisten päättymisten kautta.  Vapaaehtoisia järjestelyjä tuetaan Itellan Uusi polku -ohjelmalla. Itella-konsernin henkilöstömäärä on noin 26 000. Neuvottelujen piirissä oli 8170 vakituista henkilöä.

- Postialan murros ja sähköisen viestinnän vaikutus jaettavan postin määrään on kaikille osapuolille yhteinen haaste. Tavoitteenamme on toteuttaa henkilöstömäärän sopeuttaminen hallitusti ja henkilöstöämme muutoksessa tukien, unohtamatta myöskään asiakkaillemme annettuja palvelulupauksia, sanoo johtaja Anu Punola Itella Postin Palvelutuotannosta.

Itella joutuu sopeuttamaan toimintaansa perinteisen postin voimakkaaseen kysynnän laskuun, joka on seurausta sähköisen viestinnän nopeasta lisääntymisestä. Vuonna 2013 kirjeitä ja lehtiä jaettiin yli 100 miljoonaa kappaletta vähemmän kuin aikaisemmin, ja vähenemisen odotetaan kiihtyvän edelleen.

Postin yleispalvelut turvataan muutoksesta huolimatta. Postinjakelun työvuoroja ja reittejä muutetaan vastaamaan jaettavan postin määrää. Myös jakelutoimipaikkojen sijainnit voivat muuttua.

Muutokset eivät koske muita Itellan palveluja, kuten palvelua posteissa tai muissa Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua, kuljetuksia tai varastopalveluja. Sanomalehtien varhaisjakelun osalta on käynnissä erillisiä asiakasneuvotteluja.

Itella tarjoaa hyvän muutosturvan ja tukea työllistymiseen

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella on käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Tukiohjelma ei liity pelkästään yhteistoimintaneuvottelutilanteisiin, vaan on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi yli 12 vuotta talossa työskennellyt jakaja saa 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Lisätietoja:

Johtaja Anu Punola, Itella Posti
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 

23.01.2014 Itella sopeuttaa toimintaansa aleneviin postimääriin