Itella Postin jakelupalvelut hyvällä tasolla muutoksista huolimatta

12.05.2014

Itella Posti uudisti pääsiäisen jälkeen koko maassa päiväpostin jakelureitistön. Ajoittaisista ja paikallisista postinjakelun viiveistä huolimatta tämä perusjakelun muutos on kokonaisuutena onnistunut hyvin. Tähän mennessä eli kolmen ensimmäisen viikon aikana vähintään 98 % koko maan talouksista on saanut postinsa ajallaan.

Muutoksen taustalla on viestinnän sähköistyminen, postinsaajien muuttuneet tarpeet ja perinteisen postin voimakkaasti vähenevä määrä. Nämä vaativat Itella Postilta muutoksia, jotta postinjakelun hinnat pysyvät mahdollisimman vakaina ja jakelu edelleen laadukkaana sekä luotettavana.

- Ponnistus jakelureittimuutosten jälkeen on ollut suuri. Olen erittäin ylpeä ammattitaitoisesta jakeluhenkilöstöstämme ja esimiehistä, jotka ovat opetelleet uusia reittejä ja samalla muokanneet työn tekemistä tilanteen mukaan. Asiakkaille annettu palvelulupaus on haluttu pitää, vaikka samaan aikaan tehdään uusia asioita vähemmällä henkilöstöllä, johtaja Anu Punola Itella Postista sanoo.

Suomessa postinkulku on luotettavaa ja hyvin hoidettua. Postinjakelulle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä valvoo Viestintävirasto, jolle raportoidaan säännöllisesti, ja jonka kanssa sovitaan tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä. Häiriöistä tiedotetaan myös postinsaajille muun muassa nettisivuilla posti.fi ja itella.fi.

- On todennäköistä, että lieviä häiriöitä voi paikoitellen olla jatkossakin, mutta teemme kaikkemme, että niistä ei olisi harmia asiakkaillemme. Esimerkiksi äkillisten sairauspoissaolojen aiheuttamat häiriöt ovat osa arkeamme. Tärkeää on se, että häiriötilanteet korjataan mahdollisimman pian, Anu Punola sanoo.

Tietoa postinjakelusta huhtikuussa