Itella Posti suunnittelee lajittelukoneiden uudistamista

06.05.2014

Itella Postin nykyisin käytössä oleva kirjelajitteluteknologia tulee elinkaarensa päähän tämän vuosikymmenen aikana. Suunnittelu uusien lajittelukoneiden hankkimiseksi on aloitettu. Kysymys olisi korvausinvestoinnista, joka toisi toteutuessaan useiksi vuosiksi jatkuvuutta postinlajitteluun pääkaupunkiseudun lisäksi myös maakuntiin.

Uudet lajittelukoneet tulisivat tämän hetkisen arvion mukaan Ouluun, Kuopioon ja Tampereelle, missä nykyiset postikeskukset ovat sijainniltaan hyviä ja tarpeisiin sopivia, sekä uudisrakennukseen pääkaupunkiseudulle. Postikeskuksen nykyinen ympäristö on kaavoituksen myötä muuttumassa toimisto- ja asuinalueeksi vuosikymmenen loppupuolella ja vuonna 1978 rakennettu Pohjois-Pasilassa sijaitseva Helsingin postikeskus joudutaan arvion mukaan rakentamaan uuteen paikkaan pääkaupunkiseudulla. Uusi lajittelukone sijoitettaisiin uuteen postikeskukseen.

- Kysymys on välttämättömistä korvausinvestoinneista, jotka joudumme tekemään joka tapauksessa lähitulevaisuudessa. Tällaiset suuret hankkeet vievät suunnittelusta toteutukseen useita vuosia, joten olemme aloittaneet valmistautumisen jo nyt. Kaikkien muutosten tavoitteena on turvata asiakkaillemme sopivimmat ja parhaimmat palvelut myös tulevaisuudessa, kertoo Itella Postin johtaja Jukka Rosenberg.

Jos suunnitelmat toteutuvat, uusittu lajitteluverkosto olisi käytössä vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa.

Myös verkkokaupan lajittelu- ja varastointipalveluja kehitetään

Itella hakee perinteisen kirje- ja lehtipostin vähetessä kasvua verkkokaupasta ja sen tarvitsemista logistiikkapalveluista. Investointien avulla Itella vahvistaa ja edistää verkkokaupan mahdollisuuksia. Kuluttajille uudistukset merkitsevät entistä nopeampia toimitusaikoja.

Tärkeä pakettien maahantuloväylä on Turun seutu, jossa Itella Posti laajentaa ja uudistaa postikeskustoimintaa Liedossa, jonne Turun postikeskustoiminnot siirtyvät vuoden 2015 aikana. Seinäjoen postikeskuksessa kirjepostin ja pakettien lajittelua jatketaan nykyisillä koneilla.

Myös Vantaan Voutilan varastolla on aloitettu automaatio- ja rakennushanke. Hankkeen keskeisin osa on vuonna 2015 valmistuva varasto, jossa verkkokaupan tilausten käsittelyssä apuna ovat robotit. Itellalle muutos merkitsee toiminnan laajentumista pakettien jakelusta verkkokaupan kokonaispalveluun kattaen varastoinnin, keräilyn, toimituksen ja palautukset.

Itella Posti käynnistää myös tänä syksynä kuudella paikkakunnalla tuotekohtaisen jakelukokeilun, joka on osa postinkäsittelyn uudistamista.

Lisätiedot medialle:

Jukka Rosenberg, Itella Posti Oy
Itella Mediadesk, puh. 020 452 33 66 (ma-pe klo 9.00-16.30)