Itella Posti pitää osoitetietojen videokoodauksen Suomessa

04.02.2014

Itella Posti pitää automaattisessa kirjelajittelussa käytetyn, niin sanotun videokoodauksen Suomessa, eikä yhteistyötä Hollannin Postin kanssa jatketa erittäin hyvistä kokemuksista huolimatta. Päätöksellä tuetaan suomalaista työtä postialan murroksessa.

Itella Posti osti osoitteiden optiseen tulkintajärjestelmään eli niin sanottuun videokoodauksen liittyvän palvelun puolen vuoden mittaisena kokeiluna Hollannin Postilta. Tavoitteena oli keskittää pirstaloitunut osaaminen erikoistuneelle palveluntarjoajalle ja näin tehostaa toimintaa.

Kokeilu täytti Itella Postin asettamat kriteerit. Hollannin Postin tytäryhtiössä Filippiineillä tuotetun palvelun tuotannolliset ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet toteutuivat Itella Postin vaatimusten mukaisesti.

- Kokeilusta saatujen kokemusten mukaan yhteistyötä olisi voitu jatkaa. Samaan aikaan kotimaassa on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia. Postimäärien rajusti vähentyessä henkilöstömme halukkuus tehdä paikallisia ja aiempaa joustavampia ratkaisuja Suomessa auttoi päätöksenteossa, kertoo Itella Postin Palvelutuotannon johtaja Anu Punola.

Työn pitämisellä Suomessa Itella haluaa tukea suomalaista työtä ja osaamista postialan muutostilanteessa. Päätös kuitenkin aiheuttaa Itella Postille merkittäviä lisäkustannuksia Hollannin Postilta ostettuun palveluun verrattuna.

Lisätietoa videokoodauksesta

Hollannin Postin kanssa tehty kokeilu ei aiheuttanut irtisanomisia, henkilöstö jatkoi myös kokeilun ajan päätehtävissään postinkäsittelyssä. Teknologian kehittymisen ja lähetysmäärien vähenemisen myötä osoitetarkennustyön eli ns. videokoodauksen tarve on jatkuvasti vähentynyt. Koodausta tekevän henkilöstön työajasta koodauksen osuus on ollut muutamia prosentteja.

Videokoodausta tehdään Itella Postin lajittelukeskuksissa Helsingissä ja Oulussa. Jos lajittelukoneen optinen tunnistus ei saa selvää lähetykseen kirjoitetusta osoitteesta, kuva lähetyksen päällä olevasta osoitteesta lähetetään videokoodauksen työasemalle, jossa operaattori täydentää kuvan perusteella osoitetiedon. Videokoodauksella tuotettu tai täydennetty osoitetieto välitetään takaisin lajittelukoneelle, jotta lähetys puutteellisesta osoitteesta huolimatta saadaan vastaanottajalle normaalin aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot medialle:

Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00-16.30)

Kuvat ja logot
www.itella.fi/media