COMPANY
Tiedotteet ja uutiset

Itella Posti käynnistää yt-neuvottelut Vaasan ympäristön sekä Närpiön ja Pietarsaaren seudun varhaisjakelussa

27.3.2014

Itella Posti Oy:n neuvottelut sanomalehtien varhaisjakelusta eivät johtaneet uuden jakelusopimuksen syntymiseen Vaasan ympäristössä eikä Närpiön ja Pietarsaaren seudulla. Itella Posti käynnistää varhaisjakeluun liittyvien muutosten takia yhteistoimintaneuvottelut Vaasan ympäristön sekä Närpiön ja Pietarsaaren seudun varhaisjakelussa 2.4.2014. Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu yhteensä 60 henkilöä.

Sanomalehtien varhaisjakelu päättyy Itella Postin hoitamana Vaasan ympäristössä ja Närpiön seudulla toukokuun lopussa ja Pietarsaaren seudulla elokuun lopussa. Siihen asti varhaisjakelu hoidetaan nykyiseen tapaan. Varhaisjakeluun liittyvät muutokset eivät koske perusjakelussa eli niin sanotussa päiväpostin jakelussa jaettavia sanomalehtiä eikä niillä ole vaikutuksia Itellan muihin palveluihin.

Nyt tehtävistä muutoksista huolimatta Itella ei ole luopumassa perinteisestä postinjakelusta. Itellan uudessa, vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa kirjeet, aikakauslehdet ja sanomalehdet ovat edelleen ydinliiketoimintaa. Kirjeiden ja lehtien lähetysmäärien laskiessa Itella hakee korvaavaa kasvua verkkokaupasta ja lisääntyvästä pakettiliikenteestä.

Itella tarjoaa hyvän muutosturvan ja tukea työllistymiseen

Vastuullisena työnantajana Itella osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Itella on käynnistänyt henkilöstölleen useamman vuoden mittaisen Uusi polku -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Tukiohjelma ei liity yhteistoimintaneuvottelutilanteisiin, vaan on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.