Itella Posti aloittaa syksyllä tuotekohtaisen jakelukokeilun

06.05.2014

Itella Posti aloittaa tuotekohtaisen jakelukokeilun syksyllä kuudella paikkakunnalla. Kokeilun aikana postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet sekä sanomalehdet ja paketit kulkevat nykyisellä tavalla viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaeta kokeilupaikkakunnilla tiistaisin.

Kokeilu on postilain ja Itella Postin toimiluvan mukainen. Kokeilun taustalla ovat sähköisen viestinnän lisääntyminen ja voimakkaasti vähenevä postimäärä sekä asiakkaiden muuttuneet tarpeet.

Muutokset koskevat vain kokeilupaikkakuntia eikä kokeilulla ole vaikutusta Itella Postin muihin palveluihin. Postinsaajille muutos on hyvin pieni, sillä pääosa jakelupalvelusta pysyy ennallaan.

Näin postit kulkevat kokeilun aikana:

Tuotekohtainen jakelukokeilu toteutetaan 1.9. - 30.11.2014 Vantaan Korsossa, Espoon Kivenlahdessa, Porvoossa, Riihimäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla. Paikkakunnat on valittu niin, että ne kuvaavat maantieteeltään, olosuhteiltaan ja jakelureiteiltään mahdollisimman hyvin koko Suomea.

Jakelukustannukset halutaan pitää vakaina

Kokeilun taustalla on voimakas perinteisen postin määrän väheneminen. Neljän viime vuoden aikana jakelupalvelujen kysyntä on muuttunut rajummin kuin koskaan aikaisemmin, ja syksyllä jaettavan postin ennustetaan vähenevän useilla sadoilla miljoonilla kappaleilla. Postimäärä voi ennusteiden mukaan vähentyä Suomessa vuosikymmenen loppuun mennessä jopa 50 % vuoden 2013 tilanteesta.

- Syksyn kokeilu on tärkeä, sillä Postin nykyinen jakelupalvelu ylläpidetään yritysten lähettämän postin tuotoilla. Kuluttajien osuus kaikesta lähetetystä postista on alle 5 %. Vaikka lähetysmäärät koko ajan vähenevät, jakelukustannusten pitää pysyä vakaina. Siksi haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaista, miten turvaamme hyvän postinjakelun. Yhtenä keinona ovat kokeilussa testattavat tuotekohtaiset jakelupäivät, Itella Postin johtaja Jukka Rosenberg sanoo.

Kokeilun aikana tehdään tutkimus, jossa kysytään postinsaajien ja postia lähettävien yritysten sekä postinjakeluhenkilöstön palautetta. Ennen kokeilun aloittamista kokeilupaikkakunnilla järjestetään elokuussa infotilaisuuksia. Asukkaisiin pidetään yhteyttä myös kokeilun aikana.

Itella Posti suunnittelee ja tutkii myös postinlajitteluteknologian uudistamista.

 

Ajankohtaisia faktoja

Itellan jakeluvelvoitteet ja kilpailutilanne

Esimerkkejä asiakkaiden tarpeista ja trendeistä:

Postimäärien kehitys tammi-maaliskuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan:

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

johtaja Jukka Rosenberg, Itella Posti Oy ja johtaja Anu Punola, Palvelutuotanto
Itella MediaDesk, puh. 020 452 33 66 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)