Itella: Kilpailusta hyötyvät kaikki, kun ehdot ovat reilut

31.01.2014

- Ilves Jakelun toimilupaehdot sallivat jakelupäivien harventamisen

Valtioneuvosto hyväksyi 30.1. Ilves Jakelu Oy:lle toimilupaehdot postinjakeluun. Itella pitää hyvänä kilpailun lisääntymistä postimarkkinoilla.

- Terveeseen talouteen kuuluu kilpailu ja toivotamme kilpailijat tervetulleiksi. Palveluiden ja työllisyyden turvaamiseksi on tärkeää, että toiminnan ehdot ovat tasapuolisia ja reiluja kaikille toimijoille, sanoo johtaja Petri Aaltonen Itella Postista.

Aaltosen mielestä Ilves Jakelun toimilupaehtojen keventäminen osoittaa, että kaikki eivät tarvitse viisipäiväistä jakelupalvelua, sillä postia lähettävillä yrityksillä on erilaisia tarpeita. Myöskään paljon sähköisiä kanavia käyttävät postinsaajat eivät enää odota viisipäiväistä jakelua.

Uusi toimilupa mahdollistaa kilpailijalle paremmat edellytykset toimia, koska vain Itellalla on tällä hetkellä ainoana toimijana Suomessa jokaiseen osoitteeseen ulottuva viisipäiväinen jakeluvelvoite. Ilves Jakelu voi toimia vapaammin ja jakaa kirjeet vain kerran viikossa. Ilves Jakelulle myönnetyt toimilupaehdot mahdollistavat myös menettelyn, jossa jakelusta vastaava yritys on voinut valita asiakkaansa ja jakelun kannalta kannattavat alueet sekä jättää vähemmän kannattavat alueet huomiotta. 

Itellan näkemyksen mukaan nyt tehty toimilupapäätös vähentää Itellan mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta. Toimilupapäätöksellä on osaltaan vaikutusta myös tarvittavan henkilöstön määrään. Yrityskirjeet muodostavat noin 95 % Itellan jakeluverkossa kulkevasta kirjepostimäärästä ja siksi niillä on suuri merkitys viisipäiväisen jakeluverkon ylläpidossa.

- Meille on tärkeää, että koko maan kattavat postipalvelut turvataan jatkossakin, mukaan lukien harvaan asutut seudut ja saaristo. Me olemme sitoutuneet siihen ja sitä meiltä myös tällä hetkellä edellytetään. Jos ja kun kannattamattomat alueet jäävät vain Itellan hoidettavaksi, vaikeuttaa se merkittävästi Itellan kykyä rahoittaa jakelukustannuksiltaan jopa kymmenen kertaa taajama-alueita kalliimpien, harvaan asuttujen alueiden palveluja, Petri Aaltonen kertoo.

Lisätiedot: