Itella käynnistää tukiohjelman henkilöstölleen

08.01.2014

Tukiohjelman avulla tuetaan työnhakua, uudelleenkoulutusta ja yrittäjäksi ryhtymistä

Itella käynnistää henkilöstölleen pidemmän aikavälin tukiohjelman, joka tarjoaa rahallisen kertakorvauksen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Uusi polku -ohjelmalla Itella haluaa tukea työntekijöiden työllistymistä postialan muutostilanteessa.

Postiala on parhaillaan voimakkaassa rakennemuutoksessa sähköisen viestinnän lisääntyessä kiihtyvää tahtia. Kirjeiden ja lehtien jakelumäärät laskivat viime vuonna 5-8 prosenttia ja tälle vuodelle ennustetaan jopa suurempaa pudotusta.

Vastuullisena työnantajana Itella haluaa entistä vahvemmin tukea henkilöstöä selviytymään muutostilanteesta, jossa perinteisen postityön kysyntä vähenee. Vaihtoehtoisten työurien löytämiseksi Itella käynnistää Uusi polku -ohjelman jonka avulla autetaan etupainotteisesti henkilöstöä rakentamaan uusia urapolkuja.

- Haluamme kantaa yhteiskuntavastuutamme panostamalla merkittävästi henkilöstön tukemiseen. Ohjelma tarjoaa taloudellista ja henkilökohtaista tukea Suomessa työskenteleville itellalaisille, jotka miettivät itselleen uutta uraa. Tukiohjelma on jatkuvaa toimintaa seuraavien 3-5 vuoden aikana, sanoo Itellan henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen.

Ohjelmaan hakeutuminen on vapaaehtoista. Työntekijöillä on valittavanaan useita eri polkuja eli valmennusta, ohjausta ja koulutusta työnhakuun, opiskeluun uutta ammattia varten tai vaikkapa yrittäjäksi ryhtymiseen. Lisäksi Itella maksaa rahallisen kertakorvauksen työsuhteen päättyessä.

Yhteistyökumppaneina toimivat tahot, joilla on osaamista ja kokemusta rakennemuutosten toimenpiteiden hoitamisessa. Esimerkiksi koulutusta järjestetään yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Itellan tavoitteena on olla alan paras työpaikka vuonna 2020

Kirje- ja lehtijakelumäärien on arvioitu jopa puolittuvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Itella joutuu siksi lähivuosina uudistamaan toimintaansa vastaamaan muuttuvaa asiakaskäyttäytymistä säilyttääkseen yhtiön taloudellisesti vakaana. Rakennemuutoksista huolimatta Itellan tavoitteena on olla alan paras työpaikka vuonna 2020.

- Verkkokaupan palvelujen lisääntyessä tarvitsemme entistä enemmän ammattilaisia, joilla on kaupan toimialan ymmärrystä ja tavaroiden kuljettamisen taitoa. Tuemme vahvasti työntekijöidemme osaamista myös tulevaisuutta silmällä pitäen koulutuksella, työnkierrolla ja työssä oppimisella, visioi Jokinen.