Arto Hiltunen jatkaa Itellan hallituksen puheenjohtajana

25.03.2014

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseninä jatkavat ekonomi Arto Hiltunen, maajohtaja Jussi Kuutsa, talousjohtaja Päivi Pesola, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mölnlycke Health Caren globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja Petri Järvinen, Google Deutschland GmbH:n johtaja Petri Kokko ja valtion omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija Marja Pokela.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola.

Hallintoneuvosto

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista.

Hallintoneuvoston muina jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.).

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Mauri Pekkarinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Haapanen.

Osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.