Yhteistoimintaneuvottelut Lahden terminaalissa päättyivät

18.06.2013

Yhteistoimintaneuvottelut Lahden alueen postinlajittelutoimintojen uudelleenjärjestämiseksi ovat päättyneet. Itella Posti on siirtämässä Lahden terminaalissa tehtävän pakettilajittelun suurimmalta osin koneelliseen lajitteluun logistiikkakeskukseen Vantaalle ja kirjelajittelun postikeskukseen Helsinkiin. Lahden terminaaliin jäävät toiminnot siirtyvät Orimattilan Pennalasta Lahden Kujalaan syyskuun puoliväliin mennessä.

Henkilöstön vähennystarve pieneni neuvotteluiden edetessä. 22 vakituisen henkilön työsuhde tulee päättymään. Neuvotteluiden alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin 32 vakinaisen henkilön työsuhteen päättyminen. Muutoksen kohderyhmänä oli Lahden terminaalin koko henkilöstö, yhteensä 47 henkilöä.

Lahden terminaalin yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla on Itellan käynnistämä toiminnantehostamisohjelma vuosille 2013-2014, jonka tavoitteena on 100 miljoonan euron kulusäästö. Itellan tulos ei ole aiemmista tehostamistoimenpiteistä huolimatta tavoitellulla tasolla ja toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Painetut materiaalit korvautuvat entistä enemmän sähköisillä vähentäen Itellan jakamien lähetysten määrää, kilpailu on kiristynyt ja talouden kasvu hidastunut.

Samalla verkkokauppa ja siihen liittyvät pakettimäärät kasvavat voimakkaasti ja edellyttävät investointeja uuteen teknologiaan ja laitekantaan. Pakettien osalta toimintaa pystytään tehostamaan vain riittävän suurivolyymisissa tuotantoyksiöissä. Tarve konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi on merkittävä.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet päivittäisiä palveluja Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua tai postin jakelua.

Itella tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, työstä-työhön -tukipaketin Itellan ulkopuolella oleville työmarkkinoille, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.