Verkkokaupalla on edelleen hyvät kasvumahdollisuudet

18.04.2013

Verkko-ostamisesta on tullut monelle kuluttajalle arkea. Kuitenkaan ei voida puhua räjähdysmäisestä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta, sillä kaupan arvo on kasvanut vuosittain varsin tasaisesti.  Mobiilin verkkokaupan kasvua on ennustettu ahkerasti viimevuosina, mutta edelleen kännykällä ostaminen edustaa vain muutamaa prosenttia verkkokaupankäynnistä, selviää Itellan maaliskuussa valmistuneesta tutkimuksesta.  Huomattavamman muutoksen on aiheuttanut tablettitietokoneiden yleistyminen.
 
Kuluttajat ostavat vielä suhteellisen harvoin verkosta, keskimäärin noin puolentoista kuukauden välein, selviää Itellan teettämästä tutkimuksesta. Yksi tähän vaikuttava tekijä on tarjonnan rajallisuus; merkittävä osa yrityksistä ei edelleenkään käytä verkkoa myynti- ja markkinointikanavana. Verkkokaupalla onkin edelleen suuri kasvupotentiaali.

Arviolta kaksi kolmasosaa aktiivi-ikäisistä suomalaisista ostaa verkosta. Kaikenikäiset aikuiset ovat löytäneet verkkokaupat: verkkokaupan heavy user voi yhtä hyvin olla kaksi- kuin kuusikymppinen. Iäkkäämpien ostajien osuus on kasvanut tasaisesti, ja heillä keskiostos on myös arvoltaan suurempi kuin nuoremmilla. Verkosta ostetaan sekä tavaroita että palveluja iästä ja sukupuolesta riippumatta.

– Yrittäjien ei enää kannata tuudittautua ajatukseen, että verkko-ostaminen on vain nuorten ikäryhmien toive. Verkkokauppa kiinnostaa kaikkia kohderyhmiä. Vaikka kaupan tunnettu nimi on tärkeä houkutin, ei pienenkään kaupan kannata jättäytyä kivijalkakaupan varaan. Nettiä käytetään ahkerasti ennen ostopäätöstä tuotteiden ja tarjousten etsimiseen, joten myös kivijalkakaupalle on tärkeää palvella nettiä käyttäviä asiakkaita, sanoo Itellan verkkokaupan palveluiden kehitysjohtaja Kari Nykänen.

Tutkimuksen perusteella ostajat ovat melko uskollisia tutulle verkkokaupalle. Puolen vuoden aikana ostoksia tehtiin keskimäärin 3–4 eri verkkokaupassa. Uuden verkkokaupan ei pidäkään unohtaa markkinointia.

– Verkko tarjoaa erityisen hyvät kanavat löytää erilaisia kohderyhmiä ja kohdistaa heille markkinointia, Nykänen painottaa.

Verkkokaupan vetovoimatekijät

Kuluttajat pitävät verkko-ostamisessa tärkeänä mahdollisuutta vertailla tuotteita ja lukea muiden arvioita. Tämä verkkokaupan sosiaalinen puoli korostuu etenkin nuorilla aikuisilla. Verkkokaupassa kannattaa rohkeasti mahdollistaa tuotteiden vertailu ja asiakkaiden kommentointi. Tarjoukset ovat tärkeitä kaikille myyntikanavasta riippumatta. Siksi verkossa ei saisikaan unohtaa kaupantekoa – erikoistarjoukset houkuttelevat etenkin edullisten hintojen metsästäjiä ja satunnaisostajia.

Suomalaisille asiakkaille verkkokaupan suomenkielisyys on tärkeää. Tämän ovat huomanneet myös monet ulkomaiset verkkokaupat, jotka myyvät verkossa suomeksi; suomalaiset yritykset eivät enää saa kilpailuetua kielestä. Tuotetiedot korostuvat verkossa, kun tuotetta ei pääse hypistelemään. Hyvät ja osuvat kuvaukset tuotteista ovat tärkeitä ostopäätökselle ja vähentävät myös palautuksia.

Verkkokauppa on vakiinnuttanut paikkansa kuluttajien ostotavoissa. Tavallisimmin ostokset tehdään pöytätietokoneelta tai läppäriltä. Uusia tapoja, kuten QR-koodia tai kännykkää, käyttävät verkko-ostamisessa pääosin alle 30-vuotiaat miehet. Verkkokauppaostoksia tekee tabletilla 7 % ja kännykällä 3 % vastanneista. Mobiiliselaamisen suosion kasvuun on hyvä varautua verkkokaupan suunnittelussa. Mobiili asiointi ja helppokäyttöisyys yhdistyvät tableteissa.

Tutkimus toteutettiin 14.–20.2.2013 M3 paneelissa. Kyselyyn osallistui 800 verkkokaupasta viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ostanutta kuluttajaa, jotka ovat edustava otos yli 18-vuotiaista verkko-ostajista. Tutkimuksen suunnittelusta ja tulosten analyysistä vastasi Itellan tutkimuspäällikkö Kari Elkelä.

Lisätietoja tiedotusvälineille: Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (arkisin klo 8.30-16.30)