Postinumerotyöryhmä luovutti loppuraporttinsa

17.06.2013

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa 2012 työryhmän selvittämään postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuuden parantamista ja ylläpitoa. Työryhmä luovutti 16.6. loppuraporttinsa asiasta vastaavalle ministerille. Raportit lähtevät lausuntokierrokselle.
 
Raportissa esitetään muun muassa, että Suomeen perustetaan uusi, neuvoa-antava toimikunta, jonka tehtävänä on antaa suosituksia ja ehdotuksia postinumerojärjestelmän kehittämiseksi. Neuvoa-antavan toimikunnan nimittäisi Liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtajana olisi Viestintävirasto ja sihteerinä Itella Posti. Postinumerojärjestelmän ylläpito ja hallinnointi säilyisi edelleen Itella Posti Oy:llä, mutta postinumerotiedot pitäisi tarjota maksutta kaikkien saataville helposti ladattavassa sähköisessä muodossa.
 
Työryhmä esittää myös toimenpiteitä osoiterekisterien saatavuuden, avoimuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä olisivat muun muassa postilain muuttaminen siten, että postiyritykset voisivat luovuttaa yhteisöjen osoitetietoja niitä haluaville tahoille rajattomasti sekä siten, että huoneistokohtaisia osoiterekisteritietoja voitaisiin luovuttaa postiyritysten lisäksi muille osoitteellista jakelutoimintaa harjoittaville yrityksille jakelutoimintaa varten. Työryhmää tukee Väestörekisterikeskuksen aikomusta avata rakennusten osoite- ja koordinaattitiedot avoimeksi dataksi.

Työryhmä esittää myös, että postin osoiterekisteritietojen kaupallisen luovutuksen laajentamista markkinointi-, mainonta- ja tutkimustarkoituksiin tulisi arvioida postilakiin tehtävien muiden muutosten yhteydessä. Lisäksi työryhmä ehdottaa postilain muuttamista myös niin, että postiyrityksen luovuttamista osoiterekisteritiedoista voitaisiin periä korvaus, joka kattaa tiedon luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ja kohtuullisen tuoton.
 
Postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin kehittäminen on osa hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.

Taustatietoa Suomen postinumeroista

Lisätietoja tiedotusvälineille
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366, ma-pe 8.30-16.30
 
Itellan kuvapankista saat julkaisuvapaat kuvat toimialastamme, johtohenkilöistämme ja logoistamme. Kuvapankin löydät osoitteesta www.itella.fi/media (Kuvapalvelu ja logot).
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 11.6.2013

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, Netpostista sekä Postin myymälöistä ja myyntipisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 1 168 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 17 800. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi